Studium

1. ročník

V prvním ročníku se student seznámí s obecnými základy předmětů Vzdělávacího systému PGA of Czech Republic. Po absolvování prvního ročníku jsou studenti schopni samostatni vést tréninky dětí a začátečníků.

2. ročník

V druhém ročníku student prohlubuje své znalosti a vnímá souvislosti mezi jednotlivými předměty Vzdělávacího systému PGA of Czech Republic. Je schopen samostatně organizovat a vést trénink pokročilých hráčů.

3. ročník

Ve třetím ročníku student prokazuje nabyté vědomosti v praxi. Výuka probíhá více formou praktických cvičení. Po absolvování Vzdelávacího systému PGA of Czech Republic se student stává plně kvalifikovaným profesionálem.

X