2.ročník

Rozvrh – Vzdělávací systém PGAC pro II. ročník

II. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PGAC

ROZVRH VÝUKY V ROCE 2023

I. seminář

Pátek (17.2.2023)

Sobota (18.2.2023)

Neděle (19.2.2023)

9:00 – 10:30

Biomechanika

Výživa ve sportu

Základy diagnostiky

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

Učebna: U6

Učebna: U6

Učebna: U6

10:45 – 12:15

Biomechanika

Výživa ve sportu

Základy diagnostiky

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

Učebna: U6

Učebna: U6

Učebna: U6

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

VOLNO

Základní technika

Nauka o golfovém hřišti

Jan Mergl

Mgr. Filip Juhaniak

Učebna: U6

Učebna: U6

15:00 – 16:30

VOLNO

Základní technika

Nauka o golfovém hřišti

Jan Mergl

Mgr. Filip Juhaniak

Učebna: U6

Učebna: U6

16:45 – 18:15

VOLNO

Golf a životní prostředí

VOLNO

Jan Mergl

Učebna: U6

Výuka teoretických předmětů probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na adrese José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín (značeno jako Učebna)

II. seminář

Pátek (14.4.2023)

Sobota (15.4.2023)

Neděle (16.4.2023)

9:00 – 10:30

Kondiční příprava ve sportu

Fitting

Course management

Mgr. Milan Kotrba

Ondřej Trupl

Jaroslav Krejcar

Učebna: U6

GC Beroun

Učebna: U6

10:45 – 12:15

Kondiční příprava ve sportu

Fitting

Course management

Mgr. Milan Kotrba

Ondřej Trupl

Jaroslav Krejcar

Učebna: Posilovna FTVS

GC Beroun

Učebna: U6

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

Kondiční příprava ve sportu

Fitting

Sportovní traumatologie

Mgr. Milan Kotrba

Ondřej Trupl

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Učebna: Posilovna FTVS

GC Beroun

Učebna TBO2

15:00 – 16:30

Organizace soutěží

Fitting

Kompenzační cvičení

Víťa Štrouf

Ondřej Trupl

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Učebna: U6

GC Beroun

Učebna TBO2

16:45 – 18:15

Organizace soutěží

Fitting

Kompenzační cvičení

Víťa Štrouf

Ondřej Trupl

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Učebna: U6

GC Beroun

Učebna TBO2

Výuka teoretických předmětů probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na adrese José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín (značeno jako Učebna)

Výuka praktických předmětů probíhá v Beroun Golf Resort Na Veselou 909, Beroun-Závodí (značeno jako GC Beroun)

III. seminář

Pátek (16.6.2023)

Sobota (17.6.2023)

Neděle (18.6.2023)

9:00 – 10:30

VOLNO

Základní technika

Základní technika

Jan Mergl

Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

10:45 – 12:15

VOLNO

Základní technika

Základní technika

Jan Mergl

Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

Nauka o golfovém hřišti

Cvičení a případové studie

Základní technika

Mgr. Filip Juhaniak

Ondřej Špůr

Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

15:00 – 16:30

Nauka o golfovém hřišti

Cvičení a případové studie

Základní technika

Mgr. Filip Juhaniak

Ondřej Špůr

Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

16:45 – 18:15

Nauka o golfovém hřišti

Cvičení a případové studie

Základní technika

Mgr. Filip Juhaniak

Ondřej Špůr

Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

Výuka praktických předmětů probíhá v Beroun Golf Resort Na Veselou 909, Beroun-Závodí (značeno jako GC Beroun)

IV. seminář

Pátek (15.9.2023)

Sobota (16.9.2023)

Neděle (17.9.2023)

9:00 – 10:30

Krátká hra

Krátká hra

Postupové zkoušky –  teoretický test

Jiří Němeček

Jiří Němeček

Tomáš Gryc, Jan Mergl

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

10:45 – 12:15

Krátká hra

Krátká hra

Postupové zkoušky – praxe

Jiří Němeček

Jiří Němeček

Tomáš Gryc, Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

Patování

Diagnostika

Postupové zkoušky – praxe

Filip Juhaniak

Mgr. Tomáš Gryc PhD.

Tomáš Gryc, Jiří Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

15:00 – 16:30

Patování

Diagnostika

VOLNO

Filip Juhaniak

Mgr. Tomáš Gryc PhD.

GC Beroun

GC Beroun

16:45 – 18:15

Patování

Diagnostika

VOLNO

Filip Juhaniak

Mgr. Tomáš Gryc PhD.

GC Beroun

GC Beroun

Výuka praktických předmětů probíhá v Beroun Golf Resort Na Veselou 909, Beroun-Závodí (značeno jako GC Beroun)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací a metodická komise si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.