Vize a cíle

Základní poslání :
Základním posláním našeho spolku je sdružovat profesionální hráče a učitele golfu. Základním posláním našeho spolku je vytvářet, rozvíjet a kultivovat golfové prostředí v České republice.

 

Vize, aneb jak chceme být vnímáni :
1) Jsme silná organizace plná fundovaných odborníků
2) Jsme organizace, která je schopna pro své členy zajistit odpovídající podmínky jejich růstu
3) Jsme organizace, která hrdě reprezentuje český golf a podílí se na jeho věhlasu

 

Základní náplň činnosti :
1) Péče o členy, poskytování benefitů, poradenství a pomoc v rozvoji kariéry
2) Zajištění vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání v rámci kariérního růstu
3) Zajištění odpovídajícího sportovního vyžití pro členy
4) Rozvoj golfu v ČR a akvizice nových hráčů
5) Šíření dobrého jména golfu
 
 
Jak chceme docílit úspěchů :
1) Aktivní spolupráce s ČGF a dalšími subjekty působícími v golfovém prostředí
2) Rozvoj a kultivace vlastní členské základny
3) Transparentnost vlastní činnosti a otevřenost dalšímu rozvoji