3.ročník

Rozvrh – Vzdělávací systém PGAC pro III. ročník
Vzdělávací a metodická komise si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.