Informace

Organizace studia

Časový harmonogram školního roku, přehled nejdůležitějších termínů a další informace pro studenty.

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád stanovuje pravidla studia ve Vzdělávacím systému PGA of Czech Republic.

X