Kariérní růst

Zvyšování kvalifikace členů PGAC (kariérní růst)
Kritéria pro získání jednotlivých úrovní

PGAC Master Profesionál / PGAC Master Professional

 • Titul PGAC Master Professional uděluje výbor PGAC na základě navržení ze strany výboru PGAC nebo členské základny PGAC (min. 30 profesionálů) a podléhá schválení valnou hromadou PGAC
 • Titul PGAC Master Professional je čestný titul udělován členu PGAC za mimořádný přínos golfu ve smyslu své trenérské činnosti.
 • Navržená osoba by však měla splňovat následující kritéria:
  • Aktivní člen PGAC min. 15 let (výuka i hra)
   • Z toho alespoň 6 let s titulem PGAC Head Professional
  • působnost ve vzdělávání členů PGAC buď jako lektor vzdělávacího systému PGAC, nebo formou pořádání vlastních vzdělávacích seminářů, které jsou schválené výborem PGAC
 • Titul PGAC Master Professional lze také získat udělením ze strany CPG
 • Titul PGAC Master Professional již nelze ztratit, vyjma vystoupení z řad členů PGAC

PGAC Head Profesionál / PGAC Head Professional

 • Titul PGAC Head Professional uděluje výbor PGAC a získává jej člen PGAC na základě své žádosti, k jejímuž podání je potřeba splňovat následující kritéria:
  • Aktivní člen PGAC (výuka, hra, vzdělávání) min. 6 let s titulem PGA Professional A+
   • Výuka – působnost v některém golfovém klubu
   • Hra – aktivní účastník profesionálních turnajů, každý rok dokončí alespoň 3 hrací kola na profesionálních turnajích
   • Vzdělávání – každý rok se účastní alespoň dvou seminářů, které dále rozšiřují znalosti člena v oblasti golfu, které jsou organizované PGAC (nebo uznány ze strany PGAC)
   • Platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy
   • Platnost titulu je 3 roky
 • Člen PGAC, který získá titul PGAC Head Professional po třetí za sebou, již tento titul nemůže ztratit, ledaže by vystoupil z řad členů PGAC

Golfový Profesionál A+ / PGAC Golf Professional A+

 • Titul PGAC Golf Professional A+ uděluje výbor PGAC a získává jej člen PGAC na základě své žádosti, k jejímuž podání je potřeba splňovat následující kritéria:
  • Aktivní člen PGAC (výuka, hra, vzdělávání) min. 3 roky s titulem PGA Professional (kategorie A)
   • Výuka – působnost v některém golfovém klubu
   • Hra – aktivní účastník profesionálních turnajů, každý rok dokončí alespoň 3 hrací kola na profesionálních turnajích
   • Vzdělávání – každý rok se účastní alespoň dvou seminářů, které dále rozšiřují znalosti člena v oblasti golfu, které jsou organizované PGAC (nebo uznány ze strany PGAC)
   • Platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy
   • Platnost titulu je 3 roky

Golfový profesionál / PGA Golf Professional

 • Kategorie A: Golfový profesionál kategorie A získá titul plně kvalifikovaného profesionála v případě splnění níže uvedených podmínek
 • Aktivní člen PGAC min. 3 roky
  • Závěrečné zkoušky vzdělávání PGAC
  • Trenér II. třídy (licence B)
  • Playing Ability – prokáže 5 uhraných soutěžních kol s výsledkem do +2 nad par hřiště v průběhu své profesionální kariéry
  • Platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy
 • Kategorie B:
 • Aktivní člen PGAC min. 3 roky
  • Závěrečné zkoušky vzdělávání PGAC
  • Playing Ability – prokáže 5 uhraných soutěžních kol s výsledkem do +6 nad par hřiště v průběhu své profesionální kariéry
  • Platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy
 • Golfový profesionál kategorie B, může dodatečně splnit podmínky pro zařazení do kategorie A, pokud splní chybějící povinnosti – min. trenér II třídy (licence B), nebo hráčské dovednosti (Playing Ability – PA)

Učeň / Apprentice

 • Povinnosti studenta:
  • Hra – aktivní účastník profesionálních turnajů, každý rok dokončí alespoň 5 hracích kol na profesionálních turnajích
  • Vzdělávání – Apprentice je povinen řídit se studijním a zkušebním řádem PGAC
  • Jiné – Apprentice nesmí používat v žádné souvislosti ani v žádné podobě titul Golfový profesionál (PGAC Golf Professional a podobné tituly, které by vedly k domněnce, že studující má již dokončené vzdělání).
  • Platná certifikace rozhodčího golfu III., popř. vyšší třídy
X