Lektoři

 


Lektoři vzdělávacího systému PGA of Czech Republic

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D. – První pomoc a regenerace, Sportovní traumatologie, Kompenzační cvičení

PhDr. Jiří Šlédr –  Psychologie výkonnosti

PhDr. Radka Peřinová, Ph.D. – Pedagogika a didaktika sportu,

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. – Výživa ve sportu

Mgr. Filip Juhaniak – Obchod,  Nauka o golfovém hřišti

Rudolf Nechanický – Course management

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D. – Sportovní trénink

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D. – Fyziologie a fyziologie zátěže, Anatomie / Kineziologie

PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. –  Kondiční příprava ve sportu

Vítězslav Štrouf – Organizace soutěží

Barbora Barcalová – Právo ve sportu

Ondřej Trupl – Fitting

Karel Skopový sen. – Vedení akademie a TCM

Alan Babický – Švihové modely, Cvičení a případové studie

PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. – Základy psychologie

Mgr. Ondřej Špůr – Výuka mládeže, Cvičení a případové studie

Jiří Němeček – Základní technika, Krátká hra

Jaroslav Krejcar – Výuka začátečníků, Course management, Výuka mládeže

Karel Skopový jun. – Krátká hra, Patování, Krátká hra

PhDr.Tomáš Gryc, Ph.D. – Úvod do studia, Biomechanika, Kariéra v golfu, Bezpečnost a příprava tréninkového prostředí, Tréninkový plán, Základy diagnostiky, Diagnostika, Objektivizace tréninkového procesu – praxe, Zadání závěrečných prací

Jan Mergl – Výuka a trénink golfu, Základní technika, Golf a životní prostředí, Cvičení a případové studie