1.ročník

Rozvrh – Vzdělávací systém PGAC pro I. ročník

 

!!!Pozor náhradní termín za fyziologie a fyziologii zátěže a anatomii/kineziologii s PhDr. Pavlem Hráským Ph.D. proběhne v pátek 18.6. na UK FTVS učebna U10 od 9:00 do 18:15!!!
Vzdělávací a metodická komise si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.