1.ročník

Rozvrh – Vzdělávací systém PGAC pro I. ročníkAktualizovaný rozvrh II. semináře z důvodu koronakrize
Vzdělávací a metodická komise si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.