1.ročník

Rozvrh – Vzdělávací systém PGAC pro I. ročník

Vzdělávací a metodická komise si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.