1.ročník

Rozvrh – Vzdělávací systém PGAC pro I. ročník

I. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU PGAC

ROZVRH VÝUKY V ROCE 2024

I. seminář

Pátek (16.2.2024)

Sobota (17.2.2024)

Neděle (18.2.2024)

9:00 – 10:30

Základy psychologie

Výuka a trénink golfu

Obchod

PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Jan Mergl

Mgr. Filip Juhaniak

Učebna:U1

Učebna:U1

Učebna:U1

10:45 – 12:15

Základy psychologie

Výuka a trénink golfu

Obchod

PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

Jan Mergl

Mgr. Filip Juhaniak

Učebna:U1

Učebna:U1

Učebna:U1

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

Úvod do studia

Pedagogika a didaktika sportu

VOLNO

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

PhDr. Radka Peřinová, Ph.D

Učebna:U1

Učebna:U1

15:00 – 16:30

Kariéra v golfu

Pedagogika a didaktika sportu

VOLNO

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.

Učebna:U1

Učebna:U1

16:45 – 18:15

Bezpečnost a příprava tréninkového prostředí

VOLNO

VOLNO

Mgr. Tomáš Gryc Ph.D.

Učebna:U1

Výuka teoretických předmětů probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na adrese José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín (značeno jako Učebna)

II. seminář

Pátek (19.4.2024)

Sobota (20.4.2024)

Neděle (21.4.2024)

9:00 – 10:30

Anatomie / Kineziologie

Výuka mládeže

První pomoc a regenerace

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

Jan Mergl

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Učebna:U5

Učebna:U5

Učebna:U5

10:45 – 12:15

Anatomie / Kineziologie

Základní technika

První pomoc a regenerace

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

Jan Mergl

PhDr. Andrea Levitová, Ph.D.

Učebna: U5

Učebna: U5

Učebna: U5

12:15 – 13:15

OBĚD

 OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

Anatomie / Kineziologie

Základní technika

Sportovní trénink

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

Jan Mergl

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Učebna: U5

Učebna: U5

Učebna: U5

15:00 – 16:30

Fyziologie a fyziologie zátěže

Právo ve sportu

Sportovní trénink

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

Mgr. Barbora Barcalová

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Učebna:U5

Učebna:U5

Učebna:U5

16:45 – 18:15

Fyziologie a fyziologie zátěže

Právo ve sportu

Sportovní trénink

PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.

Mgr. Barbora Barcalová

doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.

Učebna: U5

Učebna: U5

Učebna: U5

Výuka teoretických předmětů probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy na adrese José Martího 269/31, Praha 6 – Veleslavín (značeno jako Učebna)

III. seminář

Pátek (12.7.2024)

Sobota (13.7.2024)

Neděle (14.7.2024)

9:00 – 10:30

VOLNO

Výuka začátečníků

Patování

Jaroslav Krejcar

Karel Skopový jun.

GC Beroun

GC Beroun

10:45 – 12:15

VOLNO

Výuka začátečníků

Patování

Jaroslav Krejcar

Karel Skopový jun.

GC Beroun

GC Beroun

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

VOLNO

Krátká hra

Základní technika

Karel Skopový jun.

Jan Mergl

GC Beroun

GC Beroun

15:00 – 16:30

VOLNO

Krátká hra

Základní technika

Karel Skopový jun.

Jan Mergl

GC Beroun

GC Beroun

16:45 – 18:15

VOLNO

Krátká hra

Základní technika

Karel Skopový jun.

Jan Mergl

GC Beroun

GC Beroun

Výuka praktických předmětů probíhá v Beroun Golf Resort Na Veselou 909, Beroun-Závodí (značeno jako GC Beroun)

IV. seminář

Pátek (20.9.2024)

Sobota (21.9.2023)

Neděle (22.9.2024)

9:00 – 10:30

Patování

Výuka mládeže

Postupové a závěrečné zkoušky – teoretický test

Filip Juhaniak

Jaroslav Krejcar

Gryc, Krejcar, Mergl

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

10:45 – 12:15

Patování

Výuka mládeže

Postupové a závěrečné zkoušky – plný švih

Filip Juhaniak

Jaroslav Krejcar

Mergl, Krejcar

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

12:15 – 13:15

OBĚD

OBĚD

OBĚD

13:15 – 14:45

Základní technika

Krátká hra

Postupové a závěrečné zkoušky – plný švih

Jan Mergl

Karel Skopový jun.

Mergl, Krejcar

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

15:00 – 16:30

Základní technika

Krátká hra

Postupové a závěrečné zkoušky – krátká hra a patování

Jan Mergl

Karel Skopový jun.

Gryc, Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

16:45 – 18:15

Základní technika

Krátká hra

Postupové a závěrečné zkoušky – krátká hra a patování

Jan Mergl

Karel Skopový jun.

Gryc, Němeček

GC Beroun

GC Beroun

GC Beroun

Výuka praktických předmětů probíhá v Beroun Golf Resort Na Veselou 909, Beroun-Závodí (značeno jako GC Beroun)

 

Vzdělávací a metodická komise si vyhrazuje právo na změny v rozvrhu.