Historie

Historie vzniku a rozvoje České PGA

Česká PGA ještě jako PGA of Czechoslovakia byla založena v roce 1990, kdy v Praze dne 19.2.1990 byly sepsány první provizorní stanovy s platností do 31.12.1990. Zakládajícími členy byli Miloslav Bouška, Petr Mrůzek, Miroslav Němec, Petr Němec, Jaroslav Peterka, Karel Skopový sen., Jiří Zavázal a jako čestný člen Hanuš Goldscheider.

Historicky prvním prezidentem byl zvolen Miroslav Němec, kterého po uplynutí volebního období v roce 1994 vystřídal Tomáš Teissing. V roce 2002 se stal třetím prezidentem PGAC Petr Nitra.

Na základě usnesení z členské schůze byla dne 16.8.1991 provedena oficiální registrace PGAC na MV ČR pod oficiálním názvem “Profesionální golfová asociace hráčů a trenérů golfu v ČSFR” (zkratka PGAC). Současně již v roce 1990 se PGAC stává jednou z golfových asociací, které zakládají v sídle PGA v Belfry v roce 1990 PGA of Europe.

První velmi úspěšnou akcí, kterou PGAC pořádala již v roce 1990 byl 1. Czechoslovak Open, který se konal v Mariánských lázních. PGAC v roce 1993 předává v souladu s mezinárodními zvyklostmi pořádání “Czech Open” jako disciplinovaný člen ČGF a zahajuje období integrace do PGAE prostřednictvím plnění tří hlavních úkolů každé národní profesionální golfové asociace, kterými jsou:

  1. Výchova profesionálních trenérů golfu (Golf Pro) ve tříleté trenérské škole PGA Czech.
  2. Pořádání turnajů pro kontrolu a udržení hráčské úrovně všech profesionálních trenérů.
  3. Zřízení a rozběh “The Order of Merit”, který je každoročně zpracováván vždy průběžně po jednotlivých turnajích se závěrem na konci roku, přičemž jediným kritériem jsou vyhrané Prize Money.

Rok 1997 byl ve znamení dalšího vzestupu PGAC. PGAC byla přeřazena do druhé fáze uznávacího procesu a zejména vyučovací systém prochází stále přísnější kontrolou komisařů PGAE. V roce 1998 jsme byli přeřazeni do třetí závěrečné fáze uznávacího a začleňovacího procesu v PGAE a naše snaha byla úspěšně korunována udělením tzv. “The Full Recognition” v závěru roku 1998 na valné hromadě PGAE v Marbelle s tím, že je třeba ještě dále dokončit poslední fázi uznání našich vyučovacích standardů. Velkým úspěchem pro členskou základnu PGAE se stává získání největšího ocenění v PGA, tzv. The Five Star Award, které obdržel Petr Němec za zřízení a úspěšné vedení české profesionální trenérské školy.

V listopadu 1999 jsme se stali plnoprávným členem PGAE v současnosti Confederation of Professional Golf (CPG).

Současně byl po roce 2000 převzat systém PGAC do rámce výuky na FTVS.

Čeští golfoví profesionálové byli po roce 2013 dále vedeni dlouholetým šéfem PGAC Petrem Nitrou. V roce 2014 byli do výboru zvoleni zástupci nové, mladší generace profesionálů: Roman Svoboda, Tomáš Gryc, Jan Mergl a Barbora Barcalová.

V roce 2018 bylo zvoleno nové vedení PGAC: prezidentem se stal Roman Svoboda, společně s ním do výboru byli zvoleni Tomáš Gryc, Jan Mergl, Barbora Barcalová a Jiří Pospíšil. Generálním sekretářem byl Lukáš Tintěra. Petr Nitra, který byl v čele PGAC 16 let, se stal čestným prezidentem. Stupně kvalifikace v rámci PGAC byly v roce 2020 následující: Apprentice, Golfový profesionál (kategorie A a B), Golfový profesionál A+, Head Pro a čestný titul Master Profesionál.

V roce 2022 bylo do vedení PGAC zvoleno nové představenstvo ve složení:
Jan Mergl – prezident, Roman Svoboda – viceprezident, Tomáš Gryc – ředitel vzdělávání, Barbora Barcalová – Programová ředitelky, Media a Marketing, Lukáš Tintěra – Hospodář a ředitel STK.

X