Dokumenty

Zápisy výboru PGA

Zápisy z pravidelných schůzí představenstva PGA of Czech Republic.

Disciplinární řád

Disciplinární řád PGA určuje práva a povinnosti člena PGA of Czech Republic.

Kariérní růst

Kariérní růst umožňuje zvyšování kvalifikace členů PGA of Czech Republic.

Vstupní podmínky

Podmínky vstupu do profesionální golfové asociace PGA of Czech Republic.

Počítání do OofM

Kritéria pro započítání turnaje do Order of Merit PGA of Czech Republic.

Stanovy

Aktuální znění stanov PGA of Czech Republic, schválené na Valné hromadě v lednu 2017.

Pravidla pro sdílení příspěvků na sociálních sítích PGAC

Závazná pravidla pro sdílení příspěvku na sociálních sítích PGAC

Nominace

Nominační kritéria PGA of Czech Republic na International Team Championship

X