Pravidla pro sdílení příspěvků na sociálních sítích PGAC

Pravidla pro sdílení příspěvků členů spolku na sociálních sítích PGAC

Závazná pravidla pro sdílení příspěvku:

  • Příspěvek je kmenově umístěn na účtu žadatele (člena PGAC) a spolek jej sdílí na svých sociálních sítích
  • Příspěvek se musí týkat golfové problematiky v oblasti trénování a koučinku
  • Příspěvek nesmí obsahovat nevhodné výrazy (např. sprostá slova)
  • Příspěvek musí obsahovat relevantní informace
  • Příspěvek nesmí být v rozporu s řády a předpisy spolku (zejména etickým kodexem, Vzdělávacím a zkušebním řádem a stanovami spolku)
  • Příspěvek je zveřejňován maximálně 1 x týdně na sociálních sítích PGAC
  • Za veškerý obsah odpovídá autor, spolek nenese žádnou odpovědnost
  • V případě porušení některého řádu či předpisu, zejména pak Etického kodexu PGAC, bude postupováno v souladu s Disciplinárním řádem PGAC

 

Postup pro sdílení:

  • Žádost o sdílení příspěvku zasílejte generálnímu sekretáři PGAC na pga@pga.cz
  • Žádost musí obsahovat link na příspěvek a popis příspěvku (např.: video s názvem Zlepšete svou krátkou hru)