Staň se členem PGA of Czech Republic

Vážení příznivci golfu, chcete se stát úspěšným trenérem, manažerem resortu, odborníkem v golfovém prostředí?
Staňte se členem PGA of Czech Republic a nastupte do vzdělávacího programu PGAC pro golfové profesionály. Vzdělávací program trvá tři roky a po jeho úspěšném dokončení se můžete stát učícím profesionálem (tzv. teaching pro). Co tedy musí splňovat každý uchazeč, který se chce stát členem PGA of Czech Republic a nastoupit do stuidia v kategorii učeň / Apprentice?

  • musí mu být alespoň 18 let
  • musí mít ukončené alespoň 12-leté vzdělání (je požadován doklad ve formě PDF)
  • každý žadatel musí předložit souhlas od ČGF s přestupem mezi profesionály
  • členem ČGF či jiné národní asociace musí být alespoň 6 let
  • je vyžadována smlouva, smlouva o smlouvě budoucí či pouze potvrzení od osoby s patřičnými kompetencemi (manager, majitel, prezident) s golfovým klubem kde bude žadatel v budoucnu působit.
  • HCP pro muže i ženy je 6,4 a nižší. Tento výsledek musí být potvrzen minimálním zahráním 5-ti turnajů v daném roce, kde na alespoň 3 z nich byl zahrán výsledek potvrzující tento HCP

Takto zpracovanou žádost uchazeč odešle na adresu pga@pga.cz  nebo vyplní online formulář zde nejpozději do 5.1.2022. Následně takovou žádost posoudí Představenstvo PGA of Czech Republic a úspěšné kandidáty pozve na Valnou hromadu PGA of Czech Republic kde budou slavnostně přijati mezi členy PGA.

Do svého přijetí musí každý úspěšný kandidát zaplatit vstupní poplatek 5.000,- Kč, členské příspěvky na rok 2022 a poplatek za první rok studia 20.000,- Kč.

Přesné podmínky pro přijetí ke studiu naleznete na následujícím odkazu

Každý ročník studia se skládá ze 100 hodin teorie a praxe. Studium vede tým odborných lektorů z řad českých i zahraničních PRO, odborníků z řad psychologie, medicíny, fyzioterapie apod. Všechny předměty musí vyhovovat systému EELS (European Education Level System) Confederation of Professional Golf.