Nová disciplinární komise

Na volební Valné hromadě, která se konala 21.1.2023 v komunitním centru kostela Krista Spasitele v Praze byl zvolen plénem předseda disciplinární komise Ondřej Trupl více o volbách zde.
Představenstvu PGAC byli následně předsedou disciplinární komise Ondřejem Truplem navrženi čtyři kandidáti do disciplinární komise: Ladislav Roženský, Květoslav Strachota, Jan Kriegel, Radek Wagner, které kandidáty zvolilo do komise na období 2023 – 2026.
Do působnosti disciplinární komise náleží rozhodování v souladu s disciplinárním řádem o provinění členů PGAC plynoucích z porušení povinností člena PGAC a o uložení trestu v disciplinárním řízení na základě provinění, kterého se člen PGAC dopustil.

V případě podnětů ohledně podezření nebo jasného porušení disciplinárního řádu kontaktuje jedno z členů disciplinární komise.

Disciplinární komise
Předseda
Ondřej Trupl – dk@pga.cz, otrupl@gmail.com

Členové disciplinární komise
Ladislav Roženský – rozensky@cgroup.cz
Květoslav Strachota – kvetoslavstrachota@seznam.cz
Jan Kriegel – kriegeljan@seznam.cz
Radek Wagner – wagnerradek@gmail.com

 

Zdroj:LT, Foto:Ivan Paggio