Volební valná hromada 2023 si zvolila nové představenstvo

Sobota 21.1. 2023

Volební valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR se konala v komunitním centru v kostele Krista Spasitele na Barrandově 21.1. 2023.

Jednání zahájil a řídil prezident PGAC Roman Svoboda a přivítal i prezidenta ČGF Vratislava Jandu a čestného člena Ivana Paggia.

Představenstvo odprezentovalo svou činnost za rok 2022 a oznámilo odchod osmi členů a příchod osmnácti nových.

Jednatelka servisní organizace PGAC service marketing a členka představenstva Barbora Barcalová přednesla zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu. PGAC má aktuálně 286 členů.
Jako šéfka STK seznámila Barcalová přítomné s plánem sportovních aktivit. V roce 2023 je plánováno uspořádat osm turnajů, včetně tradičního Grandfinále na Kaskádě.

Ředitel vzdělávání Tomáš Gryc přednesl zprávu o vzdělávání a seminářích. PGAC má osm nových plně kvalifikovaných profesionálů. Jsou to Hanzalík Michal, Hinnerová Lucie, Kotrba Milan, Malíček Matej, Novák Petr, Suchan Daniel, Ujheliy Ladislav, Valášek Petr.
Přednesl program výuky a seminářů s tím, že může být teoretická výuka online.
Aktuálně je  prvním ročníku výuky 18, ve druhém 23 a ve třetím 15 studentů.

Markéta Klosová svižně přednesla pohled na činnost komise pro media a marketing, přednesla seznam partnerů PGAC.

Oceněni byli:

Student roku – Petr Novák

Novými členy PGAC jsou: Bryčka, Kousková, Melichová, Benák, Ješátko, Pavouček, Kabát, Tvoroch, Kocourková, Letko, Wirdzek, Zelenaj, Curzydlo, Trýska, Fabiánková, Marikovič, Petráň a Zdobnický

Dále následovaly volby nového představenstva, kde byli zvoleni:

Prezident:  Jan Mergl
Viceprezident:  Roman Svoboda
Programový ředitel a ředitel pro media, komunikaci:  Barbora Barcalová
Ředitel vzdělávání: Tomáš Gryc
Hospodář a ředitel STK:   Lukáš Tintěra
Předsedou disciplinární komise zůstává Ondřej Trupl

Nový prezident Jan Mergl přednesl děkovnou řeč a věří, že jeho mandát posune PGAC zase o kus dál.

 

Plénum na valné hromadě
Představenstvo PGAC
Noví členové v PGAC 2023
Vratislav Janda prezident ČGF a Tomáš Teisssing čestný prezident PGA
Volby
Nový prezident PGAC – Jan Mergl
Nový Viceprezident Roman Svoboda
Nová programová ředitelka a ředitelka media a marketingu
Nový ředitelem STK a hospodářem je Lukáš Tintěra
Nové představenstvo PGAC Prezident Jan Mergl, Viceprezident Roman Svoboda, programová ředitelka Barbora Barcalová, ředitel vzdělávání Tomáš Gryc a ředitel STK a hospodář Lukáš Tintěra

 

Zdroj:Lukáš Tintěra

foto: Ivan Paggio