Valná hromada PGA of Czech Republic

Včera, 18. 1. 2020 se konala VALNÁ HROMADA PGA of Czech Republic.

Valná hromada se konala v konferenčním sále Aquapalace Hotelu Prague, který se stal pro rok 2020 partnerem české PGA. Zahájení proběhlo ve 13h a vzhledem k tomu, že valné hromady se zúčastnilo pouze 62 členů, nebyla tato valná hromada usnášeníschopná. Pro její usnášeníschopnost byla nutná účast alespoň 92 členů, tedy jedné třetiny všech členů PGA of Czech Republic.

Dle občanského zákoníku, bude následovat odeslání pozvánky na náhradní valnou hromadu, kdy pozvánka musí být odeslána do 14 dnů od včerejší valné hromady.

I přes nízkou účast členů na valné hromadě, proběhla prezentace celoročních aktivit spolku, představení plánů a cílů pro rok 2020 a v průběhu večerního programu ocenění členů.