Valná hromada 2024

Dne 20. ledna 2024 se konala Valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v České republice. Tato událost proběhla už podruhé v prostorech stavby roku v komunitním centru v kostele Krista Spasitele na Barrandově v Praze.
Prezident PGAC, Jan Mergl, zahájil a řídil jednání, přičemž přivítal prezidenta ČGF Vratislava Jandu, čestného člena Ivana Paggia. Přítomné členy seznámil s programem Valné hromady. Představenstvo pak prezentovalo svou činnost za rok 2023 a oznámilo odchod šesti členů a příchod šesti nových. Za zmínku stojí proběhlá jednání s ČGF, získání nejvyšší vzdělávací certifikace PGA Professional Level, Ocenění Five Star pro Tomáše Gryce, vytvoření mapy trenérů, zahájení činnosti programové rady PGA C, akvizice sídla, vytvoření grantového systému a vstupních podmínek do vzdělávacího systému PGA C.
V současné době má PGA C 289 členů. Lukáš Tintěra hospodář a ředitel STK přednesl zprávu za hospodaření, kde se organizace dostala do mínus z důvodu akvizice sídla PGA. Tintěra přednesl vítěze turnajů a žebříčků ze všech aktivit PGA.
Předseda disciplinární komise Ondřej Trupl přednesl činnost celé komise, která se zabývala třemi podněty.
Ředitel vzdělávání Tomáš Gryc prezentoval zprávu o vzdělávání a seminářích. PGA C má tři nově plně kvalifikované profesionálů, mezi nimiž jsou Lubor Bílek, Ladislav Břeska a Marek Siakala. Gryc rovněž představil program výuky a seminářů na rok 2024.
Barbora Barcalová členská představenstva a jednatelka PGAC Service Marketingu přednesla zprávu o činnosti a plán turnajů na rok 2024 hovořila o nově vzniklé apprentice tour a mistrovství na jamky.
Lukáš Tintěra informoval o mediálních aktivitách PGAC v roce 2024. Články v Golfových novinách, soc. sítě espresso s prezidentem, nová výuková videa. Zprávu o projektu začni s golfem přednesla Markéta Klosová a doplnila informace o interaktivní mapě. Tintěra pokračoval v benefitech pro členy a zprávu zakončil plány na rok 2024.
Vznikla diskuze ohledně trenérů golfu ČGF, kdy Viktor Janošík u schvalování rozpočtu narazil na toto téma. Viceprezident Roman Svoboda podal návrh na hlasování pléna o tom jestli se má PGA C nadále podílet na výchově těchto trenérů. Většinově bylo rozhodnuto, že se PGAC bude i nadále podílet na výchově trenérů golfu ČGF. Rozpočet na rok 2024 byl přijat a členské příspěvky na rok 2025 budou 10.500,-Kč.

Během události byli oceněni:
Vítěz Order of Merit – Jiří Zuska
Vítěze Order of Merit – Klára Davidson Spilková
Výroční cena PGAC – Oldřich Nechanický
Student roku – Marek Siakala
Trenér roku – Pavel Nič Jr.
Profesionál roku – Kristýna Napoleaová
Master Professional – Ondřej Trupl – přijat hlasováním valné hromady
Síň slávy: Hanuš Goldscheider, Miroslav Němec, Petr Němec, Tomáš Teissing

Novými členy PGA C se stali: Jan Červenka, Marek Zvonček, Jaroslav Krčmář, Natália Marinkovová, Vojtěch Pavelka, Jiří Zuska.

Představenstvo PGA of Czech Republic – zleva Gryc, Tintěra, Barcalová, Mergl, Svoboda
Uvedení Tomáše Teissinga do síně slávy
Titul Master Professional získal Ondřej Trupl
Prezidenti (současnost i minulost)- zleva Svoboda, Teissing, Mergl, Nitra.
Dostudoval Ladisalv Břeska a Lubor Bílek
Výroční cenu PGA C dostal Oldřich Nechanický

 

 

 

 

Noví členové PGA C – zleva Zvonček, Krčmář, Červenka
Tomáš Gryc a Jan Mergl připomenutí ocenění 5 star professional od CPG
Valná hromada 2024

Tintěra a Klosová přípitek

Zdroj: LT, foto: Zdeněk Sluka.