Trenérská činnost oficiálně povolena

Vážené členky vážení členové,

po závažných samostatných krocích směrem k MZČR získala PGAC oficiálního stanoviska MZČR ke dni 8. dubna, kde je trenérská činnost oficiálně povolena na všech golfových areálech včetně driving range.

Stanovisko náměstka pro legislativu a právo MZČR:

Pokud tedy prodej služby trenéra golfu proběhne mimo provozovnu a služba samotná bude poskytována výlučně na venkovních sportovištích, je to v souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. V průběhu tréninku na driving range nebo i na hřišti musí být dodržovány stanovené podmínky pro sportování, zejména: „společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry“ s tím, že trenéra je třeba pro tyto účely považovat za sportujícího (tedy např.ve flightu nemohou jít dva hráči a trenér, ledaže by chodil ve vzdálenosti nejméně dva metry).

Za uvedených podmínek považuji prodej a poskytování služeb trenérů golfu za dovolené.

 

Doufáme, že všichni tuto skvělou zpráva přivítáte a přejeme Vám hodně pracovních příležitostí v současné situaci.