Rozhodčí III. třídy

V reprezentativních prostorách Golf Hostivař proběhl 30.6. kurz pravidel pro členy PGAC. První kurz se uskutečnil 9.3., také v Hostivaři a byl o něj velký zájem. Z důvodu koronakrize byl druhý přesunut právě na poslední den měsíce června.

Naši profesionálové měli možnost se seznámit s pravidly pod vedením mezinárodního rozhodčího Vítězslava Štroufa. Seminář byl intenzivní s interaktivní výukou, kdy zúčastnění diskutovali o určitých konkrétních situacích v rámci pravidel. Kurzy byly zdarma pro členy, kteří měli zaplacené členské poplatky PGAC.

Celý seminář byl zakončen 2 hodinovým písemným testem, který vyzkoušel získané vědomosti účastníků kurzu. Pokud splní profesionálové zdárně test, tak získají status rozhodčího III. třídy.