Roman Svoboda se stal prezidentem PGA of Czech Republic

Viceprezident minulého vedení PGA of Czech Republic Roman Svoboda vyhrál v sobotu 13.1.2018 boj o volbu prezidenta PGAC. V tajném hlasování porazil dloholetého člena této organizace Oldřicha Nechanického, přičemž dosavadní prezident Petr Nitra již nekandidoval. Do vedenení, které bylo změnou stanov nově upraveno na pět členů, se dostal na post viceprezidenta Jan Mergl, který byl v minulém volebním obdobý odpovědný za média a komunikace. Třetím zvoleným v rámci Valné hromady byl Tomáš Gryc, ten obhájil post vzdělávání. STK, Czech PGA Tour a hospodaření spolku bude mít na starosti Barbora Barcalova a marketing a média nově Jiří Pospíšil. Volbě členů předcházela celá řada bodů programu, k těm nejzásadnějším patří zejména změna stanov, která upravila počet členů v představenstvu ze sedmi na zmíněných pět. Došlo tedy k zeštíhlení vedení, které podle předkladatele Romana Svobody povede především k efektivnější práci výboru a snažšímu prosazování jeho myšlenek. Jako na každé valné hromadě byli do řad PGAC slavnostně uvedeni noví členové. Jsou jimi David Mrázek, Karolína Vlčková, Michal Pospíšil, Štěpán Daněk, Michaela Valášková, Martina Lančová, Martin Huf, Jan Smotlacha, David Fára, Lukáš Korda a Staffan Johansson. Diplomy za dokončené vzdělání v rámci PGAC získala šestice Jan Zatloukal, Matti Erlebach, Eva Koželuhová, Marek Nový, Adam Šťastný a Barbora Vejlupková. Trenérem roku byl vyhlášen Lukáš Martinec, současný mentor Kláry Spilkové. Ta ostatně dostala speciální ocenení za skvělé výsledky na European Ladies Tour, tedy Výroční cenu PGA of Czech Republic za rok 2017. Profesionálem roku se stal podle očekávání loni vynikající Stanislav Matuš.

K emotivním chvilkám patřil bezesporu moment, kdy došlo k ocenění nejváženějších členů PGAC. Za několikaminutového potlesku ve stoje byli oceněni titulem MASTER Professional Karel Skopový sen. a Petr Nič sen.

PGA of Czech Republic povede tedy nově Roman Svoboda, Jan Mergl, Tomáš Gryc, Barbora Barcalová a Jiří Pospíšil.

Foto: Ivan Paggio