Pozvánka na Valnou hromadu PGA of Czech Republic

Vážená členko, vážený člene,

tímto dopisem bych Vás rád pozval na výroční valnou hromadu Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR.

Valná hromada proběhne dne 29. ledna 2017, v kongresovém sálu C hotelu STEP na adrese Malletova 1141, 190 00 Praha 9, od 14:00 hod.

Předpokládaný časový harmonogram VH je následující:

13:00 – slavnostní přivítání nových členů PGAC představenstvem PGAC
14:00 – zahájení oficiálního programu valné hromady PGAC – viz. níže
18:00 – předpokládaný konec valné hromady PGAC

Program valné hromady PGA of Czech Republic

 1. Přivítání prezidenta PGAC
 2. Volba mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016
 4. Zpráva Vzdělávací a metodické komise za rok 2016
 5. Zpráva o hospodaření a stavu financí za rok 2016
 6. Zpráva PGAC Service Marketing s.r.o. za rok 2016
 7. Zpráva o sporu s Česká 1, spol. s r.o.
 8. Zpráva Disciplinární komise za rok 2016
 9. Disciplinární řízení č. 003/2016
 10. Zpráva Komise pro média a komunikaci za rok 2016
 11. Zpráva STK za rok 2016
 12. Návrh činnosti PGAC pro rok 2017
 13. Návrh výše členských příspěvků a termín splatnosti
 14. Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2017
 15. Návrh na změnu stanov
 16. Udělení diplomů absolventům vzdělávacího systému PGAC za rok 2016
 17. Ocenění členů PGAC za rok 2016
 18. Představení nově přijatých členů
 19. Diskuze a různé
 20. Návrh a schválení usnesení

Od 19:00 jsou srdečně zváni zástupci médií na oficiální tiskovou konferenci PGAC.

Za představenstvo PGA of Czech Republic
S přátelským pozdravem

Petr Nitra – prezident PGAC