Po šestnácti létech ve vedení PGAC se Petr Nitra loučí a děkuje za skvělou spolupráci

Vážení golfoví přátelé, milé kolegyně a kolegové,
v sobotu 13.01.2018 proběhnou volby do výboru naší české PGA. Pro mě tímto dnem končí zajímavá a krásná, ale také ne vždy lehká 16- ti letá cesta v čele této prestižní organizace. Mé rozhodnutí nekandidovat na prezidenta není nové, je delší dobu avizované a připravené. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Vám všem, kteří jste mě doprovázeli a spolupracovali se mnou při všech aktivitách spojených s naší PGA. Děkuji všem spolupracovníkům a kolegům z výborů PGA od r. 2002, se kterými jsme odvedli kus poctivé práce, děkuji všem partnerům a sponzorům bez kterých by PGA nemohla existovat a také děkuji všem dobrým kamarádům naší PGA za podporu a sympatie.

Můj velký dík také samozřejmě patří Vám, milé kolegyně a kolegové za Vaší důvěru a Váš hlas, který jste mi na tak dlouhou dobu svěřili. Snažil jsem se být prezidentem nekonfliktním a racionálním a bez Vaší pomoci a spolupráce by česká PGA nebyla tam, kde je dnes. Jako prezident se na Vás obracím s poslední prosbou – přijďte v sobotu 13.01.2018 k volbám na naší výroční valnou hromadu v co největším počtu, přijďte osobně zvolit nový výbor včetně prezidenta, přijďte diskutovat a přiložit ruku k dílu pro naší PGA.

Přeji Vám všem co nejsrdečněji krásný rok, vedle zdraví a pohody mnoho pracovních i osobních úspěchů a těším na shledání s Vámi.

Váš,

Petr Nitra
Prezident PGAC