Omluva Marek Nový

Vážení členové PGA of Czech Republic,
rád bych se vám všem tímto mailem omluvil za tvrzení, která byla zveřejněna na jaře roku 2020 na mých webových stránkách. Vzhledem k tomu, že si vás jako kolegů velmi vážím, jsem se nikdy neuchyloval k pomluvám a snažil jsem se vždy vyhnout hodnocení práce ostatních trenérů, pokud se nejednalo o chválu. Jsem toho názoru, že každý má svůj jedinečný způsob učení a kdo jsem já, abych toto mohl hodnotit nebo dokonce kritizovat.
Výroky na svých stránkách měly být na podporu mého produktu a uznávám, že bylo užito nešťastné formulace a ihned po upozornění sekretáře PGAC jsem tyto výroky z webu smazal nebo nasměroval na mou osobu.
Mělo se jednat o nadsázku a koláž s Pánem Rohožek měla být vtipná. Určitě už jste mnozí zažili trapnost nepovedeného vtipu a tak vás i já nyní prosím o shovívavost. Vzhledem k tomu, že sám na „rohožce“ působím a je to pro většinu z nás trenérů hlavní náplň práce, domníval jsem se, že mohu tuto koláž zveřejnit.
Chápu, že pro některé z vás jsem se tímto stal „trnem v oku“ a doufám, že tento mail alespoň trochu odčiní mé pochybení. Pokud byste měli jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně mého webu, nebo dalších mých činností, velmi rád si je vyslechnu a zodpovím. Pojďme tuto nepříjemnost využít ku prospěchu nás všech a posunout náš obor kupředu, abychom se příště nemuseli cítit dotčeně až o nás někdo řekne, že jsme „pánové rohožek“, protože možná gró naší práce už nebude pouze tam!
Jsem velmi rád za upozornění mého kolegy, kamaráda a sekretáře PGAC Lukáše Tintěry na nevhodnost obsahu mých stránek a tímto bych mu chtěl poděkovat za ochotu a slušné jednání v této věci.
S přáním všeho nejlepšího a pevného zdraví v roce 2021
Marek Nový