Ohlédnutí za valnou hromadou PGA of Czech Republic

Valná hromada České PGA se uskutečnila v sobotu, 18. ledna 2020 v novém partnerském hotelu Aquapalace Hotel Prague. Přestože účast na letošní valné hromadě byla neusnášeníschopná, (účast 62 členů PGA of Czech Republic z potřebných 92 členů) tak se odprezentovaly aktivity spolku za rok 2019. Na původním programu byla celá agenda řádné valné hromady jak tomu bývá každým rokem. Vzhledem k nedostatečné účasti z řad členů a neusnášeníschopnosti je představenstvo PGAC nucené svolat náhradní valnou hromadu spolku.

Termín tohoto zasedání musí být znám do 14 dnů od termínu původní valné hromady. Přesný termín budeme oznámen po zasedání představenstva dne 29.1. Plénum členů, kteří se řádně dostavili (účast je jedna ze zásadních povinností člena spolku) bohužel nemohlo probrat nic, nebylo ani přijato žádné usnesení, celé odpoledne se zejména diskutovalo o aktivitách v uplynulém roce a plánech na rok současný. Všechny zásadní kroky budou muset být provedeny na Náhradní valné hromadě, tak jak to říká Občasný zákoník.

Za pozitivní skutečnosti bychom mohli považovat představení kalendáře vzdělávání a kalendáře turnajů Moneta Czech PGA Tour.

V průběhu společenského večera, který navazoval na valnou hromadu a byl rozzářením negativního dne, bylo předáno několik  ocenění.

Student roku – Ondřej Žáček
Vítěz order of merit – ženy – Klára Spilková
Vítěz order of merit – muži – Jan Cafourek
Trenér roku – Lukáš Pavelka
Profesionál roku – Stanislav Matuš

Absolventi:
Michal Kucharčík
Ondřej Žáček
David Stárek
Juraj Pavle
Michal Engler
Petr Janouch