Krizové opatření Vlády a jeho dopad na golf a trenérskou činnost

Vážení členové,
dovolujeme si Vám sdělit stanovisko Právní komise ČGF ke krizovému opatření platnému od 6:00, 22. 10. do 3.11.2020
Dle právního stanoviska ČGF je trenérská činnost povolena, jelikož tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje .
Shrnutí dopadů do golfového prostředí a trenérské činnosti:
  • Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.
  • Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě nebo parcích (čl. I. odst. 8. KO č. 1078). Máme tedy za to, že část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v našem případě „golfiště“), vždy naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“. Zároveň, pokud jde o KO č. 1079 je výslovně zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Tím, že jsou výslovně zakázány vnitřní sportoviště a není nikde žádná zmínka o zákazu venkovních sportovišť, s přihlédnutím k tomu, že je uveden zákaz provozu a používání vnitřních prostor venkovních sportovišť, lze výkladem (za použití argumentu a contrario) dojít k závěru, že na provoz venkovních sportovišť zákaz necílí. V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných místech (kam je třeba zařadit venkovní sportoviště v přírodě – golfové hřiště) v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). V praxi to znamená, že skupinka osob, které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry může být vícečlenná, ale pouze v případě, že se jedná výhradně o členy domácnosti.
  • Driving range – jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
  • Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje.
  • Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.
  • Indoory – zakázáno.

2020-10-21 – PK – Aktualni informace od 22.10. do 3.11.2020

2020-10-21 – VLADA 1078 – omezeni pohybu osob od 22.10.2020

2020-10-21 – VLADA 1079 – omezeni obchodu a sluzeb od 22.10.2020

Pro úplnost odkaz na Národní Sportovní Agenturu a jejich pravidla zde

 

zdroj: ČGF, foto: mvz.cz