Krizové opatření Vlády platné od 4.-20.11.2020

Vážení členové,
dovolujeme si Vám sdělit stanovisko Právní komise ČGF ke krizovému opatření vlády platnému od 4. do 20. listopadu 2020.
Dle právního stanoviska ČGF je trenérská činnost povolena, jelikož tato služba v zákazech KO č. 1116 nefiguruje.
Shrnutí dopadů do golfového prostředí a trenérské činnosti:
  • Turnaje – jakákoliv forma organizované golfové hry je zakázána.
  • Individuální hra – není zakázána, neboť jsou výslovně povoleny cesty za účelem pobytu v přírodě a zpět a pobyt v přírodě nebo parcích (čl. I. odst. 8. KO č. 1113). Máme tedy za to, že část přírody, ve které se nachází udržovaná zeleň (v našem případě „golfiště“), vždy naplňuje v odst. 8 popisovanou „přírodu“. Zároveň, pokud jde o KO č. 1116 je výslovně zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních prostor venkovních sportovišť. Tím, že jsou výslovně zakázány vnitřní sportoviště a není nikde žádná zmínka o zákazu venkovních sportovišť, s přihlédnutím k tomu, že je uveden zákaz provozu a používání vnitřních prostor venkovních sportovišť, lze výkladem (za použití argumentu a contrario) dojít k závěru, že na provoz venkovních sportovišť zákaz necílí. V této souvislosti je třeba vnímat absolutní omezení, tj. pobyt na veřejně přístupných místech (kam je třeba zařadit venkovní sportoviště v přírodě – golfové hřiště) v maximálním počtu 2 osob (s výjimkou členů domácnosti). V praxi to znamená, že skupinka osob, které nejsou povinny udržovat odstup nejméně 2 metry může být vícečlenná, ale pouze v případě, že se jedná výhradně o členy domácnosti.
  • Driving range – jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé 2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry.
  • Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální hru, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení 2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1116 nefiguruje.
  • Zájmové kroužky golfu dětských skupin (6-18 let) – zakázáno.
  • Indoory – zakázáno.
  • Sportování profesionálů–tato oblast není v gesci ČGF, nicméně pro profesionální sportovce platí výklad, že v jejich případě výkon toho sportu, ve kterém mají profesionální smlouvu, spadá pod výjimku výkonu zaměstnání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. V této oblasti čekáme na aktuální úpravu, podle které by mělo být možné používat nově i vnitřní prostory sportovišť –detaily mají být vyhlášeny na tiskové konferenci Národní sportovní agentury v úterý 3. 11. 2020.

2020-11-02 – PK – Aktualni informace od 4. do 20.11.2020

2020-10-30 – VLADA 1116 – omezeni obchodu a sluzeb od 4. do 20.11.2020

2020-10-30 – VLADA 1113 – omezeni pohybu osob od 4. do 20.11.2020

2020-10-30 – VLADA 1108 – prodlouzeni nouzoveho stavu do 20.11.2020

 

zdroj: ČGF, foto: mvz.cz