Valná hromada PGAC 2016

Valná hromada Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR se konala v sobotu, 23. ledna 2016 v pražském hotelu Step.

Konferenci zahájil prezident Petr Nitra, který uvítal členy a hosty. Hosty byli členka  výboru České golfové federace Maria Stilerová, sportovní ředitel ČGF Luboš Klikar  a právní zástupce PGAC pan Žďárský.

Po nezbytných zahajovacích procedurách a volbách komisí, byla viceprezidentem Romanem Svobodou přednesena očekávaná zpráva o činnosti představenstva v roce 2015. Ve zprávě byli přítomní členové podrobně a do detailů seznámeni s důvody odstoupení od smlouvy o pořádání Czech PGA Tour na rok 2016.
Od smlouvy bylo odstoupeno. Odstoupení je podle právního zástupce PGAC považováno za jednoznačně platné a účinné. Promotér neuhradil ani přes opakované výzvy licenční poplatky a neuspořádal stanovený počet turnajů se smluvně deklarovanou výší Prize Money.
Česká PGA uspořádá vlastní sérii turnajů a nevylučuje, že po jednání se společností Česká 1, spol. s.r.o. některé jejich turnaje zařadí do Order of Merit.

Člen představenstva a vedoucí vzdělávání Tomáš Gryc přednesl zprávu Vzdělávací a metodické komise. Seznámil plénum s počtem uskutečněných seminářů a počty studentů. V roce 2015 studovalo 54 studentů, v letošním roce to bude 58 studentů.

Hospodářka PGAC a jednatelka PGAC Service Marketing s.r.o. Barbora Barcalová přednesla zprávu o plnění rozpočtu 2015 a přednesla návrh rozpočtu 2016, který byl Valnou hromadou po vyjasnění několika dotazů schválen.

V rámci referátu předsedy komise pro média a komunikaci Jana Mergla byl členům představen nový web PGAC s důrazem na skutečnost, že sami členové PGAC mohou aktualizovat svůj profil v databázi, která je v současnosti jediná aktuální platná v ČR.

Padl návrh na snížení příspěvků členů do pokladny PGAC, protinávrhem ze strany představenstva je úhrada aktuálních příspěvků do konce aktuálního roku. Návrhy se bude zabývat představenstvo.

Zástupce ČGF Luboš Klikar odpověděl na dotazy členů ohledně trenérů ČGF s tím, že vytváření této pozice je především požadavek klubů. Trenérů ČGF má být v prvním sledu zhruba stovka a měli by v klubech být podřízeni profesionálovi klubu.

Profesionálem roku byl vyhlášen Jiří Němeček. Petr Mrůzek získal uznání představenstva PGAC za dosažené trenérské výsledky.

Výroční cena byla přidělena za zásluhy o rozvoj PGAC panu Petru Němcovi. Přítomní členové odměnili Petra Němce bouřlivým potleskem ve stoje.

Byly uděleny diplomy absolventům vzdělávacímu systému PGAC. Z rukou Master Pro Petra Němce převzali diplomy přítomní absolventi Petr Nič, Marina Fritschová, Tomáš Kodrle, Pavel Ambrož,Tomáš Beck a Pavel Pokorný.

Před zahájením konference provedlo představenstvo PGAC slavnostní přijetí jedenácti nových členů. Byli přijati Dušan Adamčík, Vojtěch Dostál, Jiří Filip, Václav Froněk, Jan Jakoubek, David Kocourek, Lukáš Melichar, Matyáš Neuwirth, Marek Siakala, David Stárek a Edita Urbanová. Nové členy uvítal prezident Petr Nitra, viceprezident Roman Svoboda, vedoucí vzdělávání Tomáš Gryc a předseda STK Oldřich Nechanický. Aktuální počet členů PGAC je 279.

.