Ivan Paggio čestným členem české PGA

Ivan Paggio (68) dlouhodobě  spolupracuje s českou PGA v oblasti informatiky a zpravodajství. Za mnohaletou spolupráci mu bylo Výborem PGAC uděleno Čestné členství.

“Česká PGA je prestižní organizace s pevným místem v českém a evropském golfu. Její členové tvoří scénu profesionálního golfu v České republice, patří k významným aktérům dění v každém klubu a výchovou hráčů zásadně ovlivňují úroveň golfu u nás. Čestné členství je pro mě významná pocta a velice si jí vážím,” vyjádřil se  oceněný Ivan Paggio.
Zařadil se mezi čestné členy PGAC kterými jsou  Hanuš Goldscheider i.m. Jiří Kunšta  i.m., Alex Čejka, Petr Němec nebo Tomáš Teissing.