Aktivní spuštění a mediální komunikace projektu Hraj golf, změň život je tady!

Prvním dubnem zahájila Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů v ČR (PGAC), která se stala provozovatelem projektu Hraj golf, změň život, aktivní komunikaci a propagaci zmiňovaného náborového projektu.

Hraj golf, změň život je náborový projekt pro širokou veřejnost, jehož cílem je přiblížit golf laické veřejnosti a bořit mýtus drahého a bohužel mezi lidmi zafixovaného sportu pro bohaté.

Aby se tak povedlo, PGAC kromě jiného zapojilo do projektu novou tvář, kterou je Česká Miss Andrea Bezděková. Andrea bude díky aktivnímu zapojení do tréninků komunikovat projekt skrze osobní instagramový profil, jež disponuje více než 80 tisíci followers. Dalším mediálním kanálem pro komunikaci projektu je již založený vlastní instagram projektu (@hraj_golf_zmen_zivot), public relations (články v print a online médiích, rozhovory v televizích) a zapojení redaktorů do tréninků, kteří tak budou přirozenou cestou z vlastní zkušenosti seznamování s golfem projekt propagovat skrze médium ve kterém sídlí. Ptáte-li se na nákladovost výše uvedeného, na tyto aktivity PGAC čerpá vlastní osobní PR kontakty, které nespadají do finančního plnění.

PGAC také plánuje zapojení do nespočet rodinných akcí a eventů, kde se stane partnerem a skrze vlastní promo stan bude interaktivní a zábavnou formou projekt zviditelňovat.

Z provozního pohledu se PGAC bude zaměřovat na další rozšiřování sítě participujících klubů o dalších více než deset míst. Aktuálně je do projektu zapojených 22 hřišť v rámci celé republiky.

Memorandum o spolupráci je podepsané prezidenty ČGF Zdeňkem Kodejšem a PGAC Romanem Svobodou má platnost jeden rok.