Pozvánka na Valnou hromadu PGA of Czech Republic

logo-zlaté,širokéVážená členko, vážený člene,
tímto dopisem bych Vás rád pozval na výroční valnou hromadu Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR.

Valná hromada proběhne dne 23. ledna 2016, v kongresovém sálu D hotelu STEP na adrese Malletova 1141, 190 00 Praha 9, od 10:00 hod.

Předpokládaný časový harmonogram VH je následující:
9:00    slavnostní přivítání nových členů PGAC představenstvem PGAC
10:00  zahájení oficiálního programu valné hromady PGAC
13:00  předpokládaný konec valné hromady PGAC

Program valné hromady PGA of Czech Republic
1)    Přivítání prezidenta PGAC
2)    Volba mandátové a návrhové komise
3)    Zpráva o činnosti představenstva za rok 2015
4)    Zpráva Vzdělávací a metodické komise za rok 2015
5)    Udělení diplomů absolventům vzdělávacího systému PGAC za rok 2015
6)    Zpráva o hospodaření a stavu financí za rok 2015
7)    Zpráva PGAC Service Marketing s.r.o. za rok 2015
8)    Zpráva Disciplinární komise za rok 2015
9)    Zpráva Komise pro média a komunikaci za rok 2015
10)  Zpráva STK za rok 2015
11)  Návrh a schválení rozpočtu pro rok 2016
12)  Ocenění členů PGAC za rok 2015
13)  Představení nově přijatých členů
14)  Diskuze a různé
15)  Návrh a schválení usnesení

Za představenstvo PGA of Czech Republic
s přátelským pozdravem,

Petr Nitra – prezident