Náhradní Valná Hromada PGA of Czech Republic

V pondělí 9.3. od 17:00 proběhla náhradní Valná hromada v prostorách GC Hostivař v Praze.

Náhradní VALNÁ HROMADA se konala na základě nízké účasti VALNÉ HROMADY ze dne 18. 1. 2020 jež se uskutečnila v  konferenčním sále Aquapalace Hotelu Prague.

Náhradní Valná hromada kopírovala program z lednového zasedání.

Za předsednictvo byli účastni:
Prezident Roman Svoboda
Vice prezident Jan Mergl
Hospodářka Barbora Barcalová
Ředitel vzdělávání Tomáš Gryc
Media a marketing Jiří Pospíšil

Zúčastnilo se jí 39 osob a ty většinově přijaly, rozpočet na letošní rok a odsouhlasila výši členských poplatků navýšených dle stanov o inflaci na 10.280,- Kč. V diskuzi bylo členům objasněno směřování spolku a byl kladen důraz na jejich participaci v dění spolku.

Děkujeme za účast a vaši důvěru v PGAC.