Valná hromada 2022

Kompletní program Valné hromady 2022

Covid-19 opatření

Pravidla a doporučení

V případě konání valné hromady, členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

 • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
 • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání obřadu,
 • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
 • absolvování PCR testu v posledních 72 hodinách.

Od 1. července není dále v platnosti zákon č. 460/2020 Sb., který upravoval možnosti využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem).

Kandidáti do výboru PGA of Czech Republic

Roman Svoboda

Svoboda Roman

Narozen v Poděbradech 14. 12. 1981 (40let), Vzdělání: Středoškolské s maturitou, MBA, Člen PGA od roku 2007

Golf hraji od roku 1991 a hned od prvních chvil mu vděčím za jednu z hlavních podstat mého života. Díky golfu se mi povedlo si splnit velkou část svých snů a cílů, či potkat spoustu zajímavých a pozoruhodných lidí, od kterých se snažím učit nejen z jejich životních zážitků, ale i z pracovních zkušeností.
Z golfových úspěchů mohu uvést, že jsem vyhrál několik amatérských mistrovství ČR v jednotlivcích i v soutěži družstev. Rád bych však zmínil, že jsem měl vždy vyšší ambice, které se mi zcela nepodařily naplnit. Svoji budoucnost jsem v době hráčské kariéry viděl minimálně na Challenge Tour, raději však na European Tour, bohužel jsem se tam nedokázal kvalifikovat, i přestože se mi povedlo dosáhnout například 11. místa na Mezinárodním mistrovství Irska, což řadím k mých vrcholným umístěním podobně jako úspěšné reprezentování ČR na dvou Mistrovstvích světa, kdy jsem v obou případech hrál hlavní housle našeho týmu.

Hráčskou kariéru jsem si přál ještě třpytivější, brzy jsem však zjistil, že vůle a píle nestačí, že to zřejmě chce i více talentu a štěstí, to byl zlom, od kdy jsem se začal věnovat více práci než hře. Podařilo se mi pomoci vybudovat v Mladé Boleslavi nejvíce navštěvovaný golfový areál v ČR.
Do výboru PGAC jsem se kandidoval již před osmi roky – získal jsem silný mandát na pozici viceprezidenta a v minulém období na Prezidenta. Dnes bych ty čtyři roky zhodnotil tak, že některé věci jsme mohli všichni ve výboru, ať už zkušenější, kteří reprezentovali kontinuitu, tak mladí, kteří se tlačili hlava nehlava dopředu, vyřešit lépe a často zejména rychleji. Doba, ve které žijeme je rychlá, měli bychom se tomu přizpůsobit. Pro pokrok je potřeba něco obětovat, v mém případě je to zejména volný čas a vůle, vybudovat něco, na co budeme všichni pyšní a co by nám v podobě naší organizace mělo dobře sloužit.

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěli zastávat a proč?
Kandiduji na Viceprezidenta PGAC, rád bych byl osobou, která bude koordinovat směřování v následujících čtyřech letech. Věřím, že k tomu dostanu silný mandát a jsem připraven nést odpovědnost. Domnívám se, že ve výboru je potřeba pracovitost, efektivnost, rozhodnost, odhodlanost, jasná představa o směřování PGAC a skvělé osobnosti ve výboru, kteří budou zapáleni pro společný cíl a ochotni obětovat PGAC svoji energii a volný čas. Vím, že mám své chyby a nedostatky, se kterými se snažím bojovat, ale jsem připraven v případě Vaší podpory do následujícího období věnovat další kus práce pro vytvoření silnější PGAC, která budou sloužit zejména našich členům a našim potřebám.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
Budoucnost vidím zejména v propagaci golfu v naší zemi, na které bych se rád podílel nejen prostřednictvím našich kanálů, ale i díky našim vztahům, tím hlavním je mateřský vztah k ČGF, na kterém bychom měli začít konečně intenzivně pracovat, protože se domnívám, že na pevném vztahu s ČGF můžeme snad všichni včetně golfový klubů i majitelů hřišť profitovat. Naši hru musíme aktivně propagovat, i když tomu doba třeba zcela nepřeje, potřebujeme nové či staronové zájemce o tento výjimečný sport. Přilákat do golfu nové zájemce či oslovit hráče, kteří si hru již vyzkoušeli, považuji za jeden z hlavní společných úkolů s ČGF.
Samozřejmě musíme pokračovat v našich projektech typu Czech PGA Tour či partnerské Czech PRO-AM Teaching Tour, kterou dlouhodobě podporujeme.
Vzdělávání členů PGAC a celý vzdělávací systém PGAC beru jako jednu z nejdůležitějších, možná úplně tu nejprioritněji činnost naší organizace. Ve vzdělávání jsou hlavní cíle pro další volební období naprosto jasné, řekl bych dokonce i nutné, musíme jednoznačně získat vyššího stupně uznání Vzdělávacího systému PGAC, tímto směrem jsme se již i vydali a uspořádali kurz pro kouče. Vzdělávací systém PGAC prošel v minulých čtyřech letech velkou proměnou, která byla z mého pohledu pozitivní. Mimo jiné se podařilo uspořádat velké množství rozšiřujících seminářů, které se těšily hojné účasti, věřím, že tento trend bude i nadále pokračovat, potřebnou podporu bude rozhodně mít.
V neposlední řadě se musíme zabývat důležitou otázkou, z jakého důvodu jsou naši členové součástí naší asociace, proč chtějí být vlastně členi a co jim to přináší. Vybudování silného postavení PGAC i zajímavých hmatatelných benefitů pro členy by mělo být velkou prioritou.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
Věřím, že si PGAC v následujících letech vybuduje silnější místo nejen v golfovém světě. Přál bych si, aby se nám společně s ČGF podařilo vychovat další skvělé reprezentanty naší hry i najít nové zájemce o tento úžasný sport, kterému jsme všichni tak propadli. A pevně doufám, že PGAC bude v následujících letech taktéž skutečnou servisní organizací pro své členy.

Jan Mergl

Mergl jan

narozen 15.4. 1988. Golf hraji od roku 1992, kdy jsem začal v Mariánských Lázních. V roce 2011 jsem se stal členem PGAC. V současnoti jsem členem dvou golfových klubů: Royal Golf Club Mariánské Lázně a Greensgate Golf Clubu Plzeň Dýšina. Jako trenér působím od přestupu k profesionálům v plzeňském Greensgate Golf Clubu, kde od roku 2016 zastávám funkci Head Professionala. Dále pracuji pro Tréninkový systém ČGF a jako lektor se účastním vzdělávacího programu české PGA. Vzdělávací systém PGAC jsem dokončil v roce 2013. V současné době se dle kariérního řádu PGAC nacházím na pozici Golf professional licence A+.

V současné době působím ve výboru PGAC na pozici Viceprezidenta a pak jako člen Metodické a vzdělávací komise.

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěl zastávat a proč?
Pro volební období 2022 – 2026 jsem se rozhodl kandidovat na pozici Prezidenta PGAC. Uplynulé čtyři roky mi daly možnost zjistit co naše organizace potřebuje. Poznat tak mnohé potřeby běžných členů a jsem šťastný, že jsem se mohl podílet na řadě změn, které jsme provedli a nastavili. Byť je třeba s pokorou přiznat, že i řada úkolů zůstala nedořešená a nebo byla těžší než se původně zdálo. Díky mnoha kontaktům se zahraničím, si myslím, že vím, kam by se naše organizace měla ubírat. A jak by se mohla stát moderní evropskou PGA. Organizací, která dbá o své členy, nabízí jim patřičný servis a hraje důstojnou roli na tuzemské golfové scéně.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?

Rád bych navázal na předchozích osm let působení ve výboru našeho spolku a v následujícím volebním období pomáhal vytvářet kvalitní podmínky pro Vaši činnost, vzdělávání a sportovní vyžití. Za uplynulých osm let jsme se etablovali mezi vyspělými PGA v Evropě a mezi ostatními zeměmi máme skvělé renomé. Vzhledem k současné situaci, která golfu nepřeje, to považuji za velký úspěch. Určitě stojíme v blízké době před řadou úkolů a výzev, ať už je to radikální změna v pravidlech amatérského statutu, pokračující inovace vzdělávacího systému, pořádání vlastních turnajů nebo spolupráce s Českou golfovou federací a majiteli hřišť. Velmi rád bych se na dalším směřování naší PGA podílel a využil tak zkušenosti z předchozích let.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
Naše organizace musí i v budoucnu zůstat silná a jednotná. Je třeba zejména v dnešní době dávat jasná prohlášení a stanoviska, která se budou opírat o naši kvalitní činnost. Věřím, že všichni můžeme být hrdí na naši organizaci, stejně tak jako bude český golf hrdý na své profesionály.

Mgr. Barbora Barcalová, MBA

Barcalova Barbora

pocházím z Karlových Varů, ale od studií žiji v Praze. Studovala jsem práva na Universität Passau ve Spolkové republice Německo, následně pak na Karlově Univerzitě v Praze. Advokacii se věnuji od skončení studia v roce 2007. Titul MBA jsem dokončila v roce 2015. Golfu se věnuji od dětství. Aktivně jsem hrála a reprezentovala Českou republiku, v roce 2011 následně přestoupila k profesionálům. Ke golfu vedu rovněž své děti, z nichž některé dosahují individuálních úspěchů. Již řadu let pořádám prostřednictvím společnosti PGA Service Marketing s.r.o. Czech PGA Tour. Aktivně se věnuji shánění finančních prostředků na tuto tour a rovněž zajišťuji její provoz. Po dobu současného volebního období jsem v PGA zastávala funkci hospodářky.

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěl zastávat a proč?
V PGA bych chtěla zastávat pozici programového ředitele a ředitele pro media, komunikaci a
marketing na období 2022 – 2026.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?
Prioritou každé PGA jednotlivé země by měla být výchova dětí kvalitními profesionálními trenéry. Výuce golfu se věnují moji kolegové, já naproti tomu dávám dětem možnost si zahrát na hřištích s nejlepšími profesionály prostřednictvím Czech PGA Junior Tour, která odstartovala v roce již v 2017. Na stejnou úroveň vah dávám totiž, vedle dobrého trenéra, hru na hřištích, která přesně odpovídjí věku dítěte. Děti v Čechách neumí hrát proti paru, protože začínají na červených odpalištích. Věkové rozmezí dětských turnajů ČGF 7-12 let je naprosto flagrantní, kdy 7 leté dítě nemůže soutěžit ani s 9 letým, a to již vzhledem k tělesné konstituci. Na turnajích Junior Czech PGA Tour tak hrají děti z odpališť, které mají inspiraci v soutěži US Kids Golf. Rovněž hra chlapců z červených odpališť a jejich následný přesun na žluté je pro jejich rozvoj negativní. Na našich turnajích budou tito hráči ještě nějaký čas trávit na modrých odpalištích, což je z mého pohledu velmi důležitý krok pro jejich rozvoj a jejich schopnost jednou soutěžit s těmi nejlepšími.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?
Představu o budoucnosti PGA jsem právě popsala, je jím výchova našich budoucích nadějí a podpora hry našich profesionálů vůbec. Ti nejlepší hráči totiž dělají následně PGA reklamu a prestiž, jak u nás, tak v zahraničí. Tím přivádějí ke golfu veřejnost. Tato veřejnost je pak klientela členů PGA – trenérů. Jedná se o kruh z něhož žádný článek pro spokojenost členů PGA nemůže vypadnout. Není hráčů bez trenérů a není obživa pro trenéry bez hráčů.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Gryc Tomas

 

 • Golfový profesionál, člen PGAC
 • Člen představenstva PGAC, ředitel a lektor Vzdělávacího systému PGAC
 • Akademický a vědecký pracovník FTVS UK

 

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěl zastávat a proč?

Vážené členky a členové PGAC,jsem rád, že mohu opět kandidovat do představenstva PGAC na post ředitele Vzdělávacího systému PGAC, kde bych rád navázal na svou předchozí činnost. Jako člen představenstva PGAC odpovědný za vzdělávání jsem si vytyčil několik hlavních cílů: finanční stabilizaci Vzdělávacího systému PGAC, úprava a vznik klíčových dokumentů v oblasti vzdělávání trenérů golfu a uznání (získání úrovně) Vzdělávacího systému PGAC v rámci EELS CPG.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?

V tuto chvíli mohu konstatovat, že nastavení fungování Vzdělávacího systému PGAC a jeho financování umožňuje mimo jiné možnost pořízení přístrojového vybavení pro Vzdělávací systém PGAC, vytvoření vzdělávacích materiálů za důstojných podmínek pro autory a organizaci rozšiřujících vzdělávacích seminářů pro členy PGAC se zahraničními odborníky. V rámci své činnosti jsem vytvořil, upravil nebo se podílel na tvorbě a vzniku několika strategických dokumentů pro fungování vzdělávání trenérů golfu v rámci PGAC i mimo ni (Studijní a zkušební řád PGAC, Kariérní řád PGAC, Kvalifikační řád pro trenéry golfu ČGF, dokument IPE v rámci EELS, rozpracoval náplň Vzdělávacího systému PGAC a koncepci budoucího rozvoje). V oblasti dalšího růstu kvality Vzdělávacího systému PGAC jsme v kontaktu se Vzdělávací komisí CPG a na cestě za naším dlouhodobým cílem, kterým je získání nejvyšší úrovně v rámci Evropského systému hodnocení vzdělávacích systémů CPG.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?

Budoucností našeho Vzdělávacího systému PGAC je jistě pokračující prohlubování vztahu s ČGF, CPG a FTVS UK, které nám zajišťuje kontakt s golfovým děním v ČR i v zahraničí a kontakt s odborníky v oblasti sportu obecně a golfu zejména.

Životopis

Vzdělání:

 • absolvent magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy  v Praze (FTVS UK), obor Tělesná výchova a sport (diplomová práce na téma: Kinematika a inverzní dynamika u vybraného typu golfového švihu)
 • absolvent doktorského studijního programu Kinantropologie na FTVS UK (Téma disertační práce: Vztah mezi posturální stabilitou a pohybovými aktivitami)

Zaměstnání:

 • Akademický a vědecký pracovník, Laboratoř sportovní motoriky, FTVS UK
 • Profesionální trenér golfu a lektor Vzdělávacího systému PGAC

Jsem autorem či spoluautorem více než 40 vědeckých publikací, včetně výstupů v nejprestižnějších vědeckých časopisech, a přednášel jsem na více než 20 českých a zahraničních vědeckých konferencích (včetně World Scientific Congress of Golf, který se konal v St. Andrews). Ve vědecké práci se zabývám převážně hledáním nových poznatků v oblasti golfu (konkrétně možnostmi analýzy herní výkonnosti, analýzou vztahu mezi herní výkonností a kondičními předpoklady a analýzou techniky provedení jednotlivých typů golfových úderů – kinematickou analýzou) a jejich propojením s praktickou výukou. Nové a ověřené poznatky jsou pak implementovány do Vzdělávacího systému PGAC ve formě teoretických i praktických přednášek.

 

Praktické zkušenosti – golf

 • Golfový profesionál
  • Členem PGAC jsem od roku 2009, od té doby jsem osobním trenérem (koučem) golfu hráčů všech výkonnostních kategorií.. V letech 2002 – 2014 jsem postupně prošel několika kluby (GC Lipno, GC Mnich, GC Český Krumlov), kde jsem nejprve jako amatér pracoval na různých pozicích (golfová recepce a chod administrativy, golfový obchod, údržba hřiště, maršál – do konce roku 2008) a následně jsem se, již coby profesionál, aktivně zapojil do tréninku a výuky golfu (mládeže i dospělých) a organizace a realizace dětských golfových táborů a příměstských kempů. Od roku 2014 jsem se zabýval také organizací a realizací kempů pro vrcholové hráče a vedením vrcholových hráčů golfu. V letech 2017 a 2018 jsem působil v Golf Channel Academy (GC Černý Most).
 • Od roku 2014 jsem členem představenstva PGAC, ředitelem a lektorem Vzdělávacího systému PGAC
  • Od roku 2014 jsem odpovědný za vzdělávání trenérů golfu v rámci Vzdělávacího systému PGAC.

Mgr. Petr Němec

nemec_petr

PGA Master Professional

Member PGA of Czech Republic, PGA of Germany

Dosažené odborné vzdělání v PGA: MASTER Professional, GP – licence A, Trenér 1. tř.

 

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěl zastávat a proč?

Můj záměr kandidovat na ředitele vzdělávání PGAC na období 2022 – 2026, je současná situace.

Zjednodušit kvalifikaci a vytvořit nové certifikáty členů pro zvýšení motivace dalšího vzdělávání.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?

Jednou z priorit činností PGAC,  být centrálním bodem pro poradenství a informatiku v oblasti golfu.

Vytvořit zázemí pro České národní vzdělávací golfové centrum (CNEGC) ve spolupráci s UK-FTVS Praha.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?

Budoucnost naší organizace vidím především v aktivní součinnosti s ČGF, dále na navázání postavení PGAC, kterou zastávala na přelomu století.

Tímto oznamuji svoji kandidaturu a věřím ve Vaši podporu na volební valné hromadě.

 

Dosavadní golfová činnost

1990 – Zakládající člen PGA; registrace ministerstvem ČR

1990-2001 – Golf Resort – Bad Griesbach (John O´Flynn)

golfový profesionál

1993-2016 –  ředitel pro vzdělávání PGAC

1993-1999 –  České národní vzdělávací golfové centrum v Bad Griesbach-Německo

a Erpet Centre-Praha

1993 – 08.01. 93, klasifikační řád

1994 – 3. konference o výuce a koučování – Nimes

1995 – PGA of Europe – uznání Struktury kvalifikace, školení a zkoušek

Tréninkový program Czech PGA – “Master Professional”

Členství v PGA of Germany (plné uznání kvalifikace členů PGAC)

1996-2014 –  viceprezident PGAC

1996 – hlavní trenér českého národního amatérského týmu

1998 – Five Star European PGA Award – Golfový profesionál roku 1998 – Výroční cena PGAE

1999 – Plné uznání standardu vzdělávání PGAC  – 9-tá PGA v Evropě

1999 – Nové zimní středisko – Čechie/Praha

2000 – TS zařazen na Trenérskou školu Univerzity Karlovy v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Živnostenský list-Státní osvědčení od Ministerstva školství a kultury ČR

2001 – Vzdělávací a zkouškové centrum – Erpet a GC Hodkovičky, Praha

2002 – Vzdělávací centrum – Albatros Golf, Poděbrady

2010 – PGAC – vzdělávací a školicí středisko – GC Dejvice, Praha 6

2011- dosud Fakulta tělesné výchovy a sportu – Univerzita Komenského v Bratislavě

Odborný garant golfového vzdělávání na UK – Bratislava

2012 – Vytvořena nová koncepce klalifikace trenérů golfu

Zrušena rekvalifikace trenérů golfu – cvičitelé golfu

2014 – Člen Unie profesionálních trenérů (UPT) Českého olympijského výboru,

uveden na portálu UPT  kontaktní osobou pro ČGF

2020 –  PGA of Germany Award – Stříbrný odznak

 

Vzdělání

1966-69 – Gymnázium – Mariánské Lázně

1971-77 – Fakulta tělesné výchovy a sportu – Univerzita Karlova v Praze

1995      –  Univerzita Karlova potvrzuje akademický titul – magistr

 

Golfové dovednosti

1965 – Juniorské družstvo GC Mariánské Lázně – člen

1967 – 71-  Člen národního týmu pro mezinárodní zápasy

(Rakousko, Francie, Velká Británie)

1973,75,79 – Amatérský mistr – mistrovství ČR v reprezentaci družstev

Publikace

1988 – 1. Golfová kniha v českém jazyce – editor Olympia

2007 – dosud Publikace v českých časopisech Golf Digest a Golf

2013 – Metodika tréninku mládeže – metodický dopis – ČGF

 

Vojtěch Dostál

profile_photo-190x190
šéftrenér mládeže v Golf Resortu Black Bridge a zároveň trenér Regionální Tréninkové Skupiny České Golfové Federace.
Vstoupil jsem do PGAC v roce 2016 po poměrně dlouhé amatérské kariéře, přičemž jsem byl víc jak 7 let v amatérské reprezentaci ČGF.
Pracuji v Praze na Černém Mostě a to od samého začátku otevření hřiště. Nejdříve jako výkonnostní amatér a po přechodu do PGAC jako trenér.

Jakou pozici byste ve výboru PGAC chtěl zastávat a proč?

Kandiduji na pozici Hospodáře PGAC a to ze dvou důvodů. Tím prvním bodem by mělo být udržení minimálně vyrovnaného rozpočtu po dobu všech čtyř let. Pokud se tak stane, tak bych prosazoval věci, které by chtěla členská základna. Například zvýšit nabídku seminářů a kurzů pro členy PGAC a potenciálně jejich finanční zatraktivnění.
Druhým bodem by měla být snaha o narovnání vztahů mezi PGAC a Českou Golfovou federací. Protože pohledem dosavadního řadového člena PGAC se tento dialog moc neposunul a to vidím v mých očích jako velkou škodu.

Která z oblastí činnosti PGAC je z Vašeho pohledu prioritní?

Vzdělávání členů PGAC by mělo z mého úhlu pohledu být jedna z hlavních náplní výboru PGAC. Tomáš Gryc odvádí  skvělou práci a rád bych navázal na vzdělávání PGAC, protože hlavně v posledním roce mi chyběly nabídka jakýchkoliv seminářů či webinářů. Díky další nabídce vzdělávání by se automaticky měla zvyšovat kvalita jak členů PGAC, tak samotného spolku.

Jaká je Vaše představa o budoucnosti PGAC?

Pokračovat v neustále se zlepšujícím vzdělávání a umožnit členům i další vědomostní růst. Stabilizovat značku PGAC co se týče pohledu na ni.
X