Jan Mergl – kandidát na prezidenta PGA of Czech Republic

Vážení kolegové, kamarádi, členové PGA of Czech Republic,

v návaznosti na blížící se volby nového předsednictva našeho spolku bych Vám rád oznámil svůj záměr kandidovat na prezidenta PGA of Czech Republic. Rád bych tak navázal na předchozích osm let působení ve výboru našeho spolku a v následujícím volebním období pomáhal vytvářet kvalitní podmínky pro Vaši činnost, vzdělávání a sportovní vyžití. Za uplynulých osm let jsme se etablovali mezi vyspělými PGA v Evropě a mezi ostatními zeměmi máme skvělé renomé. Vzhledem k současné situaci, která golfu nepřeje, to považuji za velký úspěch. Určitě stojíme v blízké době před řadou úkolů a výzev, ať už je to radikální změna v pravidlech amatérského statutu, pokračující inovace vzdělávacího systému, pořádání vlastních turnajů nebo spolupráce s Českou golfovou federací a majiteli hřišť. Velmi rád bych se na dalším směřování naší PGA podílel a využil tak zkušenosti z předchozích let.

Svoji kandidaturu oznamuji s plnou podporou současného prezidenta našeho spolku pana Romana Svobody a ostatních členů současného výboru.

Věřím, že v následujících měsících se mi podaří s mnohými z Vás se setkat a získat představu o Vašich názorech na další směřování našeho spolku.

Děkuji a těším se na setkání nejpozději v lednu na volební valné hromadě.

S pozdravem,

Jan Mergl

Viceprezident PGA of Czech Republic