Včera se uskutečnil seminář pro rozhodčí 3.třídy

V prostorách partnerského hřiště PGAC GC Hostivař se včera konal od 9:00h kurz pravidel pro členy PGAC s mezinárodním rozhodčím Víťou Štroufem. Našim členům byly objasněny novinky v pravidlech a osvětlena pravidlová problematika. Kurzu se zúčastnilo 24 členů. Kurz byl zakončen 2 hodinovým testem na rozhodčího 3. Třídy.

Další možnost zúčastnit se mají naši členové 6.4. v GC Hostivař.

  • seminář 6. 4. 2020

Zahájení semináře 9.00h

Ukončení 17.00h

Ukončení přijetí přihlášek je 1. 4. 2020

Je potřeba svoji účast potvrdit písemnou formou na e-mailovou adresu pga@pga.cz

Do přihlášky uveďte: příjmení, jméno, číslo člena PGA, termín semináře.

Benefit můžou využít všichni členové PGA of Czech Republic, kteří budou mít zaplacené členské poplatky na rok 2020.