Informace o výběrovém řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

Informace o výběrovém řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s.

 

1.    Zadavatel:

Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z. s. (dále také jen jako „PGA Česká republika“)

IČ: 649 33 814
se sídlem: U Golfu 565, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy
kontaktní osoba: Roman Svoboda, email: roman.svoboda@pga.cz

 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici Asistent/asistentka prezidenta spolku PGA Česká republika

2.    Předmět výběrového řízení:

Předmětem zakázky je zajištění vhodné osoby na pozici asistent/asistentka prezidenta spolku PGA Česká republika.

 

Náplň práce asistenta/asistentky prezidenta spolku:

  • plnění úkolů zadávaných prezidentem spolku, případně úkolů zadávaných ostatními členy výboru spolku
  • účast na schůzích výboru PGA Česká republika, na valných hromadách PGA Česká republika a na dalších akcích spolku dle dohody

 

3.    Místo a čas podání nabídky, lhůty a další pravidla podání nabídek

3.1. Místo podání nabídek

Nabídku je možné podat osobně nebo doporučeně poštou nebo mailem na roman.svoboda@pga.cz tak, aby byl dodržen nejzazší termín odevzdání (za podání nabídky se považuje její doručení zadavateli nikoli její odeslání).

 

3.2. Čas podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná dnem zveřejnění a končí dnem 10. 11. 2018, příjem nabídek bude ukončen ve 24 hodin.

Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Výsledek výběrového řízení bude znám do 30. 11. 2018. Předpokládaný nástup 1. 12. 2018

 

4.    Požadavky na uchazeče

Schopnost osobně zajistit shora uvedené činnosti asistenta/asistentky prezidenta spolku, časová flexibilita, znalost golfového prostředí, znalost anglického jazyka, řidičský průkaz typu B, vlastní počítač.

 

5.    Platební podmínky a podmínky spolupráce

Odměna: dohodou – dle nabídky uchazeče
Časové potřeby: 40 hod./měsíčně
Místo výkonu: Praha, Mladá Boleslav, popř. dle dohody dálkově

 

6.    Způsob hodnocení obdržených nabídek

Rozhodnutí výboru PGA Česká republika
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů.

7.    Další podmínky

Dotazy mohou být podány výhradně písemnou formou prostřednictvím e-mailu na adresu roman.svoboda@pga.cz. Na dotazy bude odpovězeno prostřednictvím e-mailu, na adresu, ze které byl email odeslán, a to ve lhůtě 48 hodin.
Zadavatel předložené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu výběrového řízení.
Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodu.
Zadavatel má právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
Zadavatel má právo změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení. Změny budou zaslány všem uchazečům.
Zadavatel má právo ověřovat údaje uváděné v nabídkách.
Účastníkům výběrového řízení nevzniká žádný nárok na úhradu nákladu spojených s účastí ve výběrovém řízení.

 

V Praze dne 29.10.2018

 

Roman Svoboda
prezident spolku

 

PDF se zněním výběrového řízení

Novým manažerem vzdělávání české PGA je Alan Babický

(Praha, 29.10.2018) Profesionální golfová asociace hráčů a učitelů golfu v ČR vypsala v létě výběrové řízení na pozici Manažer vzdělávání. Jedná se o první krok v budování profesního exekutivního aparátu, který bude zajišťovat každodenní chod a potřeby organizace, jejíž vedení je voleno členskou základnou. Z přihlášených uchazečů byl hlasováním výboru vybrán Alan Babický

Ing. Alan Babický, MBA (51) je dlouholetým lektorem systému vzdělávání České profesionální asociace, který se navíc průběžně podílel na souvisejících organizačních činnostech. Do managementu  vzdělávání přináší dále více než 15 let zkušeností na vysokých manažerských pozicích v mezinárodních společnostech jako Pepsi, United Biscuits a dalších, 10 let na poli mezinárodního consultingu ve sportu i mimo něj a přes 12 let zkušeností z podnikání v českém a mezinárodním golfu. Golf hraje od svých 29 let, do povědomí české golfové veřejnosti se mohl zapsat svou publikační činností, překladatelskou činností, komentováním golfového vysílání na Eurosportu v letech 1999-2016, designem a organizací 5 tuzemských a šesti zahraničních ročníků akce International Golfweek, dvanácti ročníků Mezinárodního mistrovství ČR středoškolských družstev, autorstvím osnov a zavedením golfu jako nepovinného volitelného předmětu do několika škol již v roce 2005, propagací extrémního golfu a dalšími projekty a činnostmi, o kterých více najdete na www.ingolf.cz. Mimo jiné byl Alan 2 roky generálním komisařem Czech PGA Tour pro agenturu Czech One a sportovním ředitelem Prague Golf Teamu v letech 2015 a 2016.

Ke svému jmenování řekl: „Je mi ctí, že si mě vedení české PGA vybralo pro tuto, podle mě jednu z klíčových pozic. Kromě závazku to beru i jako určité ocenění odbornosti od kolegů a lidí, kteří jsou svým způsobem mými souputovníky. Mým snem je pomoci české PGA, aby se naplnilo její historické poslání – tedy reprezentovat špičkovou odbornost, vzdělání mezi trenéry a jakékoliv další zájemce o kvalitní informace a šířit osvětu o golfu, čímž se nám snad podaří spolu s ČGF a pár dalšími subjekty časem odstranit to vše negativní co negolfová veřejnost, média a další složky veřejného života vnímají jako překážku k opravdu masívnímu rozvoji golfu jako běžného sportu pro každou rodinu. Dílčích kroků je spousta a není tady na ně prostor, ale počínaje úpravou rozvrhu a osnov v PGA akademii vychovávající nové trenéry, která nově bude nabízet účast na seminářích i komukoliv zvenčí, přes práci se základním stupněm školství až po vytvoření komunikačního plánu zaměřeného na zvýšení atraktivity golfu u zcela negolfové veřejnosti.“

 

Zdroj: PGAC

Spilková na Q-series dominuje

převzato s laskavým svolením Ivana Paggio ze serveru golf.cz

LPGA – Q- Series, Pinehurst, Severní Karolína, USA
(24. – 3.11.2018, -6 hodin)

Neděle – 4. kolo
Obrysy účasti Spilkové na příštím ročníku LPGA dostávají stále  zřetelnější obrysy. Ani ve čtvrtém kole nepustila z rukou vedení a dokonce svůj náskok zvýšila už na čtyři rány (-13).  V posledním kole sice začala bogey na jedničce, prvním bogey po osmatřiceti jamkách, ale naštěstí jediným. Přidala tři birdie a došla kolo za 70 ran, dvě pod par. Vede o  čtyři rány před kanadskou amatérkou Jacklyn Lee (-9) a o pět před čtveřicí tvořenou další amatérkou, Američankou Jennifer Kupcho, opět amatérkou Američankou Laureen Stephenson, Angličankou Mel Reid a Američankou Sarah Schmelzel (všechny -8). Mezi prvními jedenácti hráčkami je pět amatérek.

Další pozice: 12. Van Dam (-1), 14. Madsen (E), 18. Woods (+2), 23. Haglund (+4), 28. Stahle (+4), 36. Popov (+5), 51. Rozsa, Sobron (+8), 87. Boulden (+13), 95 Iturrios (+16).

„Byl to skvělý den,“ popisuje Spilková. „Začala jsem bogey na jedničce, dal jsem trojputt, což byla škoda. Na začátku jsem byla nervozní, prvních pět šest jamek jsem nebyla ve své kůži, ale pak už to bylo fajn. Zahrála jsem několik dobrých parů, tři birdie. Chtěla jsem víc birdie na pětiparech. Vyrovnané kolo, jsem šťastná.“

Hráčky mají nyní pár dni volna a ve středu začnou druhou čtyřkolovou část na hřišti Pinehurst č.7. Skore si přenášejí, takže Spilková zahájí páté kolo jako lídr se skore -13.

Leaderboard

Více na http://www.golf.cz/v-zahranici/spilkova-q-series-lpga-2018/

 

Představenstvo rozhodlo o nominaci na International Team Championship

Představenstvo PGA of Czech Republic na své schůzi dne 3.10.2018 rozhodlo o nominaci na každoroční International Team Championship, který se koná 20.-23.11.2018, které hostí řecké Costa Navarino (https://www.costanavarino.com/golf-resort )

Do českého týmu byli nominováni následující hráči: Petr Skopový, Tomáš Beck a Alan Babický. Petr Skopový jako druhý nejlepší celého ročníku Czech Pro-Am Teaching Tour 2018, když jeho vítěz Petr Nič se nominace zřekl vzhledem k dlouhodobě plánované operaci. Druzí dva hráči (Tomáš Beck a Alan Babický) jako nejvýše postavení Teaching Pro v celkovém Order of Merit žebříčku české PGA v době uzavření nominace.

Ve stejném termínu na stejném místě se zároveň koná 2018 Annual Congress PGA’s of Europe. Českou PGA bude zastupovat pan Tomáš Gryc.

Všem českým účastníkům přejeme úspěch

závěrečné zkoušky studentů 3.ročníku systému vzdělávání PGA of Czech Republic

V mlhavém sobotním ránu dne 20. října 2018 se v pražských Hodkovičkách sešlo 14 golfových profesionálů studujících 3.ročník systému vzdělávání PGA of Czech Republic. Všechny čekal nejdříve hodinový písemný test pod bedlivým dozorem členů lektorského sboru pana Jana Mergla, Tomáše Gryce a Alana Babického.  Následně všichni profesionálové přešli k praktické části zkoušek. Ta se skládala ze dvou částí DEMO a VÝUKOVÁ HODINA.

Při demu jednotliví studenti ukázali své praktické znalosti mechaniky pohybu letícího míče, zdali jsou svým budoucím klientům schopni ukázat jakých chyb se dopouštějí ve svém švihu když zahrají nepopulární „šlajs“ či „hůk“ a zároveň vysvětlit a předvést některé speciálnější druhy úderu než úder typu „hlavně daleko“. Také předvedli techniku krátké hry včetně příher a hry z bankru. Na demo dozírali lektoři Jan Mergl a Karel Skopový jun.

Jednotlivé figuranty pro Výukovou hodinu PGA of Czech Republic vybrala ze zájemců, kteří se přihlásili na výzvu na FB, jednalo se o náhodné klienty, kteří se chtěli účastnit golfového vyučování tak trochu z druhé strany. Ve výukové hodině studenti předvedli, zdali jsou schopni profesionálního vedení hodiny s neznámým klientem, rozeznat jaké chyby klient dělá a udělat návrh opravných opatření, případně vhodných cvičení, které klient může dělat sám. Na tuto část dávali pozor a občasnými radami přispěli lektoři Jiří Němeček a Alan Babický.

V rámci celého dne v Hodkovičkách panovala přátelská atmosféra v prvním opravdu chladnějším podzimním dni.

A kteří studenti uspěli jsou tedy plně kvalifikovanými Golf Professional? Na tuto otázku budou znát odpověď nejdříve ti studenti, kteří dostanou od komise oznámení o úspěšném absolvování zkoušek.

Petr Nič obhájil titul, Viktorce patří dres

Děleným třetím místem při posledním turnaji sezony na Černém Mostě podtrhl Petr Nič obhajobu titulu na Czech Pro-Am Teaching Tour 2018. „Loni jsem vyhrál tři turnaje, letos jenom dva,“ podotkl skromně učící profesionál, který měl druhý titul za sebou jasný ještě před závěrečným kláním.

Na Černém Mostě se konala prodloužená s jednou dodatečnou jamkou, osmnáctkou. Do play-off šli na ni s výsledkem 70 ran Rudolf Nechanický junior a Ondřej Špůr. Po Špůrově bogey zahrál Nechanický par a zajistil si vítězství. Třetí místo, s odstupem jedné rány, patřilo Ničovi spolu s Petrem Skopovým.

V kategorii Apprentice zvítězil s 80 ranami Ondřej Žáček. Stejný výsledek, ovšem ze žlutých odpališť, měl mezi amatéry vítězný Pavel Bakovský, který zahrál 42 bodů hlavně zásluhou druhé devítky. Tu v nelehkých podmínkách, kdy vytrvale pršelo a bylo chladno, zahrál amatér obdivuhodně v paru. Mezi týmy-dvojicemi triumfoval opět Petr Nič, tentokrát s amatérem Lukášem Klárem, celkově druhým ve své kategorii.

Nič si už pomalu může otevřít obrazárnu, protože jako hlavní cenu opět dostal obraz akademického malíře Rumena Sazdova, tentokrát s názvem Ve snu. Předání se zúčastnili také zástupci partnerů, Jiří Havrda za NoH2O a Tomáš Gryc za PGA Czech. Vedle Jiřího Moučky předával ceny z organizátorů Jan Juhaniak. Zvláštní cena tour patřila mj. člence organizačního týmu Radce Važanské.

Sedmý ročník Czech Pro-Am Teaching Tour vyvrcholil charitativní tombolou, jejíž výtěžek putuje na pomoc vážně nemocné Viktorce Mužíkové. Ta se zúčastnila s rodiči slavnostního vyhlášení tour a také si koupila lístek do tomboly, kde hlavní cenou byl autentický dres Petra Čecha z Arsenalu. Osud pak napsal ten nejlepší scénář. Pořadatel tour Jiří Moučka nic netuše vylosoval jako vítězný ten lístek, jehož majitelkou byla – právě malá Viktorka! Dres se tak ocitl v těch nejpovolanějších rukou a nadšená školačka si ho také hned oblékla.

Czech Pro-Am Teaching Tour 2018 nemohla vyvrcholit lépe. Již nyní se spřádají plány na nový, osmý ročník, který začne opět na jaře a který by se měl po letech vrátit znovu na Karlštejn. Na shledanou již brzy v roce 2019.

text Jan Šimák
foto © Ivan Paggio
zdroj: http://czechproam.cz/petr-nic-obhajil-titul-viktorce-patri-dres/

Poprvé v ČR! Rozšiřující seminář české PGA s Paulem Hurrionem

Paul Hurrion trénuje zvučná jména světového golfu jako jsou Padraig Harrington, Rory McIIroy nebo Danny Willett. To však nejsou ani zdaleka všichni špičkoví hráči z jeho portfolia. PGA of Czech Republic se podařilo dohodnout uspořádání unikátního vzdělávacího semináře, Paul Hurrion bude 19. listopadu 2018 takto školit poprvé nejen v České republice ale i ve střední Evropě.

Zajímavostí je Hurrionova specializace na biomechanické analýzy, ke kterým používá technologii vysokorychlostních kamer a ICT. Je celosvětově uznávanou kapacitou v oblasti biomechanického výzkumu. Mimo golfové prostředí, v němž pomáhá s puttingem Evropským, Americkým, Asijským a Čínským profesionálním golfistům, spolupracuje také s UK Athletics, International Cricket Council, English Cricket Board.

Nenechte si ujít jedinečný vzdělávací seminář na téma Putting a včas si rezervujte místo na adrese: pga@pga.cz.

Téma: Putting

Lektor: Paul Hurrion

Termín: 19. listopad 2018

Místo: Golf  Mladá Boleslav

Cena: 2.200,- Kč | Přihlášky: pga@pga.cz

 

PROGRAM SEMINÁŘE

9:15 – 9:30 Registration

Tea, Coffee & Biscuits

9:30 – 9:45 Welcome & Introductions

Welcome: Dr Paul Hurrion

9:45 – 10:45 Biomechanical Principals

Putting Principals

10:15 – 10:30 Break

Tea, Coffee, Biscuits

10:30 – 12:00 Biomechanical Analysis of Recorded Putting Strokes

(including European Tour Players)

Consideration of Skid / Roll / Pace Control

12:00 – 13:00 Lunch

Buffet Lunch

13:00 – 13:45 Indoor Recording of Selected Putting Strokes

with Quintic Ball Roll

13:45 – 14:15 Analysis of Recorded Putting Strokes

Discussion

14:15 – 15:30 Putting Principles into Practice
15:30 – 16:00                                                      Break

Tea, Coffee & Biscuits

16:00 – 17:00 Summary Q&A’s 

Finish

Matuš a Gál neprošli na Q-School v Itálii

European Tour –  1. fáze Q- School, sekce C, Bogogno, Itálie (25. -28.9.2018)

Stanislav Matuš a Petr Gál neuspěli v první kvalifikaci sekce C v italském Bogognu. Matušovi utekl postup do další fáze o jedinou ránu. Skončil na 25. místě se skore -6, přičemž postupovalo 24 hráčů s výsledkem -7.

Druhý Čech v Bogognu Petr Gál (76,72,71, +3) neprošel v turnaji cutem po třetím kole.

Smutnou postavou kvalifikace byl amatérský mistr ČR Slovinec Tim Gornik. S výsledky 90,97,95 (+66) skončil na posledním místě výsledovky.

Výsledky

Karolina Vlckova

Vlčková na Symetra Tour podevatenácté

Symetra Tour – IOA Golf Classic, Longwood, Florida, USA (29. – 30.9.2018, -6 hodin)

Sobota – 2. kolo
Karolína Vlčková popáté z devatenácti turnajů sezóny neprošla cutem. Tentokrát o jediný úder.
Také v druhém kole hrála 72 ran, jednu nad par, s jedním birdie a dvěma bogey.

Zvítězila Američanka Dana Finkestein (-11) před Ruixin Liu (-10).

Další pozice: 7. Ardina (-8), 15. Szokol (-6), 19. Strom (-5), 28. Dye, Meadows (-4), 50. Haglund, Thomas, Gabsa (E).

Vlčková se letos ze Symetra Tour do LPGA nedostane. Před turnajem byla na 45. místě a do desátého, postupového místa jí chybělo přes 32.000 dolarů. Matematická možnost existuje. Musela by vyhrát příští týden poslední turnaj Symetra Championship, kde je prémie pro vítěze právě 30.000 dolarů. Další cestou je kvalifikace LPGA, ve které se Vlčková loni probojovala až do závěrečné třetí fáze, kde ale skončila šedesátá a neprošla.

Leeaderboard

Skorkarta Vlčkové – 2. kolo

SCVlckovaIOA18_2k

.

Karolína Vlčková

Karolína Vlčková

Pátek – 1. kolo
Karolína Vlčková minulý týden poprvé vynechala turnaj z kalendáře Symetra 2018. Nezúčastnila se Guardian Championship v Alabamě. Tento víkend se vrací a hraje svůj devatenáctý turnaj sezóny – IOA Golf Classic v Longwoodu na Floridě.

Její skorkarta z prvního kola vyčerpala všechny možné varianty barev. Hrála eagle, čtyři birdie, dvě bogey, jedno double bogey a jedno triple bogey. První devítku hrála +5, druhou -4. Celkem 72 ran, jednu nad par.
Výsledek posadil Vlčkovou na 65. místo (+1), jeden úder za hranici cutu předpokládanou po druhém kole.

Vede Filipínka Dottie Ardina (-8) před Američankou Sarah Schmelzel (-6). Na třetí pozici (-5) je namačkáno hned pět hráček, Liu, Nagel, Runs, Simin Feng a Hollis.

Další pozice: 15. Gabsa, Strom (-3), 27. Szokol, Meadow (-2), 40. Thomas (-1), 56. Dye, Kono (E), 65. Haglund (+1).

Leaderboard

Skorkarta Vlčkové – 1. kolo

SCVlckovaIOA18_1k

Tři Češi na ProGolf Tour v Německu

Ondřej Lieser

Ondřej Lieser

PGA of Germany –  ProGolf Tour, Castanea Resort Championship 2018, Adendorf, Německo (24. – 26.9.2018)

Středa – 3. kolo
Třetí kolo hrál z čechů nejlépe Ondřej Lieser, 76 ran čtyři nad par, povedly se mu 2 birdie a čtyři bogey. Potrápila jej 10. jamka, výsledek je 23. místo. Aleš Kořínek dnes hrál 79 ran, sedm nad par, povedly se mu čtyři birdie a bogey. Obsadil 35 místo. Michal Pospíšil hrál poslední kolo za 81 ran, devět nad par, 51. místo.

Úterý – 2. kolo
V druhém kole hráli Ondřej Lieser a Michal Pospíšil shodně 70 úderů, dva pod par. Lieser se šesti birdie, dvěma bogey a jedním double bogey, Pospíšil s pěti birdie a třemi bogey.
Kořínek hrál o ránu více, 71 ran, jednu pod par, se čtyřmi birdie a třemi bogey.
Lieser a Kořínek nyní sdílí 20. pozici (-2), Michal Pospíšil je na 31. místě (+1).

Vede čtveřice Kolbing, Astl, DePoyen a Wiggins (-1).

Němec Hinrich Arkenau, který je pro Liesera nejbližším soupeřem o 5. místo v žebříčku a zisku karty na Challenge Tour  je v turnaji o ránu před Lieserem (-3). Ten by musel celý turnaj vyhrát, nebo získat alespoň pozici, která by smazala náskok Arkenaua 1.397 bodů.

Leaderboard

Aleš Kořínek

Aleš Kořínek

Pondělí – 1. kolo
Po prvním kole je na tom z Čechů nejlépe Aleš Kořínek. Hrál pět birdie, dvě bogey a jedno double bogey, 71 ran, jednu po par. Dosedl na 17. místo (-1).
Ondřej Lieser je na 22. místě s výsledkem Even Par. Dovedlo ho sem čtyři birdie a čtyři bogey.
Pořadí Čechů uzavírá Michal Pospíšil s výsledkem 75 ran. Skore poskládal ze tří birdie, tří bogey a jednoho triple bogey. Je na 45. místě (+3).

Vede Angličan Gergory Wiggins (6). Druhou pozici (-4) dělí Francouz Poppen a Rakušan Astl.

Leaderboard

.

Castanea Resort

Castanea Resort

Úvod
Ondřej Lieser, Aleš Kořínek a Michal Pospíšil se v Německém Adendorfu účastní poslední turnaje kalendáře ProGolf Tour 2018. Ondřej Lieser bojuje o jedno z pěti míst žebříčku, které znamená plnou kartu na Chalenge Tour 2018. Aktuálně je na 6. pozici. V cestě mu stojí Polák Gradecki a Němec Arkenau.
Loni zde v Adendorfu získal kartu na Challeng Tour Stanislav Matuš.

Hřiště Mastercourse resortu Castanea má par 72 a délku 6.175 metrů.

Leaderboard

X