Výbor PGA of Czech Republic připravil pro členy spolku na letošní rok následující benefity.
Aktuálně výbor dále jedná s dalšími potencionálními partnery a rozsah benefitů se tak stále snaží rozšiřovat.

X