Evropská PGA v závěru roku 2017 potvrdila vzdělávací systém české PGA na úroveň Initial Professional Education Programme. PGA of Czech Republic už ale začala s přípravami posunu na vyšší metu – PGA Qualified Coach Education Programme. Této úrovně dosáhly zatím pouze tři země Francie, Maďarsko a Slovinsko.

Zvýšení úrovně vzdělávání na PGA Qualified Coach Education Programme, by mohla česká PGA podle předpokladu dosáhnout už v roce 2019. Předchází tomu příprava programových materiálů. „Během jara čekáme návštěvu evropské PGA, která se bude zabývat dalším rozvojem vzdělávání v České republice. My letos dokončíme a odešleme materiály komisi,“ uvedl Roman Svoboda, prezident PGA of Czech Republic. Součástí je úprava vzdělávacího procesu podle norem evropské PGA a postupný přechod na kompetenční výuku.

Po schválení materiálů evropskou PGA následuje inspekční návštěva člena její Vzdělávací komise a vydání závěrečného hodnocení.„Kontrolní inspekci a dokončení procesu předpokládáme už v průběhu příštího roku,“ dodal Roman Svoboda.

Už získání úrovně PGA Initial Professional Education Programme je velkým úspěchem, dosáhly ho zatím Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Řecko, Izrael, Litva, Malta a Srbsko. Na seznamu čekatelů je dalších patnáct zemí.

„V každém případě je současný postup velkým přínosem pro prestiž a kvalitu českého golfu. Mou vizí je postupně dosáhnout až na nejvyšší úroveň a zařadit se po bok německé nebo rakouské PGA,“nastínil budoucí cíle PGA of Czech Republic její prezident Roman Svoboda a dodal: „Další novinkou je, že budeme žádat ministerstvo školství o akreditaci pro zařízení vzdělávajících v oblasti sportu.“

Evropská PGA (PGA of Europe, PGAE) hodnotí vzdělávací systémy členských zemí PGAE na základě dokumentu EELS (European educational level system, Evropský systém hodnocení vzdělávacích systémů členských zemí PGAE). Právě v tomto hodnocení získal vzdělávací systém české PGA uznání úrovně IPE (Initial Professional Education Programme).

Další informace o rozvoji vzdělávání

Součástí rozvoje Vzdělávacího systému české PGA je i pořádání seminářů pro lektory (PGAE Tutor training). První z nich byl v listopadu 2017, účastnilo se ho 8 lektorů, z nichž jej 6 dokončilo úspěšně a pokračují k dokončení semináře. Do roku 2019 uspořádá PGA of Czech Republic pro lektory druhý seminář.V termínech 20. – 22.4., 8. – 10.6. a 7. – 9.9. budou pokračovat semináře vzdělávacího procesu PGA of Czech Republica do 20.10. budou závěrečné zkoušky III. ročníku.

X