V minulém týdnu proběhl v Řecku Výroční kongres Evropské PGA, který byl spojený s turnajem evropských družstev. Zástupci České PGA Tomáši Grycovi byl na kongresu slavnostně předán certifikát o dosažení úrovně IPE (Initial Professional Education Program) Vzdělávacího systému PGAC. Při této příležitosti se také konal diskusní panel, kde kromě zástupce PGAC seděli také zástupci Kanadské, Švýcarské, Maďarské a Rakouské PGA, a dělili se s účastníky kongresu o zkušenosti s dosahováním úrovně vzdělávání. Tímto hodnocením prošli od roku 2010 všechny členské země Evropské PGA a nutno dodat, že dosažení této úrovně Vzdělávacího systému PGAC je prvním krokem k uznání vyšší úrovně systému vzdělávání. Česká PGA se chce v následujících létech přiblížit standardům vzdělávacích systémů tradičních zemí (např. PGA GB&I, PGA of Germany, PGA of Switzerland, PGA of Sweden). První dílčí krok již PGAC udělala uspořádáním kurzu pro lektory Vzdělávacího systému PGAC, který se konal na začátku listopadu tohoto roku a byl nedílnou součástí procesu dosahování vyššího standardu.

pgas-of-europe-annual-congress-2017
annual-congress-2017-certificate_1
X