Tony Bennett

V prostorách golfového resortu Black Bridge v Praze probíhá v těchto dnech hodnocení lektorů Vzdělávacího systému PGAC. Jde o třídenní seminář, který vede ředitel vzdělávání PGA´s of Europe Tony Bennett a na základě jeho hodnocení  získají úspěšní lektoři PGAC certifikaci  PGA´s of Europe. Výsledky hodnocení budou známy do konce týdne. 25. listopadu 2017 pak dojde na Annual Congress PGA´s of Europe v Řecku k udělení základní úrovně IPE. Tím se završí několikaletá snaha PGA of Czech Republic o uznaný posun ve vzdělávání jehož prvním krokem bylo zpracování materiálů dle pokynů EELS a jejich odeslání, druhou fází bylo hodnocení materiálů nezávislým hodnotitelem a třetí fází je již zmíněná inspekční návštěva člena vzdělávací komise PGAE.

X