První rozšiřující seminář roku 2017 se uskutečnil v pondělí 27. března v Pyšelích. Tématem semináře byl rozvoj juniorů a přednášejícím PGA Master Professional Steven Orr, který se do Čech vrátil po roce opět předávat své znalosti. Během semináře Steven představil pět pilířů hry a detailně se věnoval dvěma z nich – kontrole letu míče a hře s wedgemi. Dopolední i odpolední část byla rozdělena na teoretickou výuku v učebně a praktickou ukázku na cvičných plochách Loreta Golf Club Pyšely. Vyjma výše uvedených pilířů byli účastníci semináře seznámeni se způsoby tréninku a zvyšováním rychlosti švihu u juniorů s využitím speciálních pomůcek. V poslední části byla řešena problematika motivace juniorů, kdy Steven představil výsledky výzkumu v této oblasti. Během celého semináře byli účastníci nabádáni, k tomu, aby jednotlivé údery sami vyzkoušeli. Potvrdilo se tak motto semináře, že golf není jen o technice, ale o dovednostech. Tyto dovednosti by měli trenéři obzvlášť juniorům sami demonstrovat.

Semináře se zúčastnil rekordní počet 50 trenérů z řad PGA of Czech Republic i z řad trenérů golfu III. třídy. Příští rozšiřující seminář se uskuteční 29. května na Kaskádě s Viktorem Gustavssonem, tématem semináře bude krátká hra.

Rozhovor se Stevenem Orrem o rozvoji juniorských hráčů, o jejich slabých stránkách i o tom, jak se zlepšuje úroveň účastníků, kteří navštěvují jeho semináře. Kamera Petr Bürger.

X