OrrDne 12. května 2016 se uskutečnil již druhý rozšiřující seminář PGAC.
Lektorem semináře byl skotský rodák Steven Orr, působící v Cranfield Golf Academy. Steven Orr je coachem anglického jihovýchodního regionálního týmu. Je držitelem magisterského titulu v oblasti sportovního coachingu na univerzitě v Birminghamu a aktuálně pracuje na své doktorandské práci. V nedávné době obdržel titul PGA Master Professional jako nejmladší v historii britské PGA .

Seminář se uskutečnil v Golf Resortu Mladá Boleslav a tématem byl rozvoj turnajových hráčů. V dopolední části se Steven věnoval zaměření pozornosti hráčů golfu a představil výsledky výzkumu, které srovnávali vnější a vnitřní zaměření pozornosti. Z výsledků byla patrná průlomová zjištění v oblasti způsobu výuky golfu. Ještě před polední pauzou proběhla první praktická ukázka výuky na driving range, kde Steven názorně vysvětloval způsob výuky zaměřený na externí cíle a pokyny. Po přestávce se všech 28 účastníků semináře vrátilo k pokračování teorie, která byla zaměřená na konkrétní úder – Tour pitch. Následně nechyběla ukázka a trénink těchto úderů na cvičných plochách. Poslední částí semináře byla prezentace o změnách návyků jednotlivých hráčů, kdy pomocí malých úkolů a kroků můžeme dosáhnout výrazného úspěchu. Na závěr Steven zodpověděl dotazy účastníků semináře, mezi kterými opět nechyběli zástupci ČGF sportovní ředitel Luboš Klikar a manažer reprezentace Petr Šavrda.

Seminář byl velmi podařený a angažování Stevena Orra byla trefa do černého. Obsah a forma semináře, stejně jako profesionální přístup lektora nás přesvědčili o tom, že Stevena jsme v ČR neviděli naposledy. Děkujeme Golf Resortu Mladá Boleslav za možnost uspořádání semináře a poskytnutí prostor a především všem účastníkům semináře za jejich účast.
Posledním ze zahraničních lektorů, který nás v letošním roce navštíví, bude Viktor Gustavsson. Jeho seminář na téma krátké hry se uskuteční 31. října na Kaskádě.

Video:

Video

 

 

.

X