Peek02

Ian Peek

Dne 29. března 2016 se v klubovně hřiště Loreta Pyšely uskutečnil letošní první rozšiřující seminář PGAC pod vedení skotského profesionála Iana Peeka.

Přednášel zkušený skotský profesionál Ian Peek, který působí již řadu let v Německu. Je lektorem R&A a PGA´s of Europe. Kromě tréninku juniorského týmu a individuálních klientů ve svém klubu se zabývá vzděláváním profesionálů po celém světě. Sám se také věnuje neustálému studiu a získávání nových znalostí. V minulém roce složil magisterské zkoušky a v letošním roce ho čeká doktorandské studium na univerzitě v Birminghamu.

Tématem semináře byl rozvoj juniorů a místem konání Loreta Golf Club Pyšely. V dopolední části byli účastníci semináře seznámeni s teorií a výsledky několika výzkumů zaměřených na možnosti rozvoje juniorů z pohledu zkušeností hráčů nejvyšší profesionální série. Po obědě přišla na řadu praktická výuka s juniory z místní akademie. Náplní praktické části bylo použití Dynamic Systems Theory a přístup Constraints Led Coaching.

Trénink byl rozdělen na dvě části, přičemž v první hodině se skupinové výuky zúčastnili 3 děti v nižším věku 10 – 13 let s vyšším HCP a v druhé hodině byla ukázka individuální výuky juniora ve věku 17 let s nižším HCP. V první hodině probíhal trénink krátké hry, se zaměřením na soutěžní a tvořivý trénink, a ve druhé hodině trénink dlouhých ran zakončený hrou na hřišti, kdy byl hráč veden pomocí zadávání úkolů.
Na závěr se účastníci semináře přesunuli zpět do místní klubovny, kde proběhlo zhodnocení a Ian Peek odpovídal na dotazy. Seminář byl hodnocen velmi kladně a celkem se ho zúčastnil rekordní počet 40 osob, včetně dvou zástupců ČGF, sportovního ředitele Luboše Klikara a manažera reprezentace Petra Šavrdy.

Děkujeme všem za účast a budeme se těšit na shledání na dalším semináři, který se bude konat 12. května v Mladé Boleslavi. Lektorem bude Steven Orr a tématem je rozvoj turnajových hráčů.

Krátký rozhovor s Ianem Peekem

videoIkona2

X